Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är ungefär 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Härmed utlyser Uppsala Universitet en fyraårig doktorandtjänst i fysikalisk kemi vid Institutionen för Kemi - Ångström.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsprojektet kommer att fokusera på elektrokemisk, spektroskopisk och fotokemisk karakterisering av övergångsmetallkomplex, speciellt nya järnkomplex med långlivade exciterade tillstånd. Målet med detta projekt är att studera grund- och exciterades tillstånds reaktivitet och att demonstrera ljusdriven elektronöverföring och redoxkatalys. De vetenskapliga resultaten kommer att bidra till utvecklingen av material för omvandling av solenergi baserad på oädla metaller.

Kvalifikationskrav: En masterexamen i kemi eller motsvarande kunskap är ett krav. Den sökande ska ha fördjupade kunskaper och dokumenterad erfarenhet inom spektroskopi, elektrokemi och fotokemi. Erfarenhet av akademisk forskning om foto- och elektrokemi av övergångsmetallkomplex är meriterande.

Vi söker en självmotiverad forskare som är bered att bidra till de övergripande målen för forskningsprojektet på innovativa sätt och med hög uppmärksamhet på detaljer.
Kandidaten ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Reiner Lomoth, Tel.:+46-18-471 3644 , e-mail: reiner.lomoth@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1297.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1297
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb