Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår webbplats.

Beskrivning av forskargruppen: Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen Teoretisk Oorganisk Kemi (Teoroo) är e-vetenskap för materialkemi, dvs molekyler + material + kemi + datorer + programvara. Vi utvecklar multiskalmodeller och metoder för att simulera komplexa och dynamiska problem inom katalys och nanokemi. De metoder som används i gruppen inkluderar - kombinationer av - ab initio och semi-empiriska kvantmekaniska metoder, avancerade (reaktiva) kraftfält, MD-simuleringar och olika metoder för karaktärisering. Vi utforskar och förklarar fysiskaliska och kemiska fenomen som inbegriper metalloxidytor och nanopartiklar, både under högvakuum och i komplexa och mer realistiska miljöer, såsom i lösning, där vatten som lösningsmedel är av särskilt intresse för gruppen. För mer information om forskningsgruppen, besök vår webbplats.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Som doktorand i det föreslagna projektet kommer du att arbeta med materialmodellering för att utforska gränssnittsytor mellan elektrolyter och fasta material. Initialt kommer vi att undersöka dielektriska egenskaper (t.ex. kapacitans och jonledningsförmåga) av laddade gränssnittsytor mellan metalloxider och vattenhaltiga elektrolyter, genom att använda metoder utvecklade av handledaren (Phys. Rev. B, 94, 245309, 2016, DOI: 10.1103 / PhysRevB. 94,245309). I förlängningen av projektet kommer vi tillsammans att undersöka hur vi kan använda maskininlärningsteknik för att modellera (elektro)kemisk reaktivitet vid gränssnittsytor och utveckla en s.k. multiskal-modelleringsmetod för elektrokemisk energiomvandling och energilagring.

Kvalifikationskrav: Sökanden skall ha en masterexamen eller civilingenjörsexamen i kemi (eller närliggande discipliner) och ha goda kunskaper i fysikalisk kemi och materialkemi. Erfarenhet av MD-simuleringar och (periodiska) kvantkemiska beräkningar är meriterande. Kunskap om elektrolyter (eller aprotiska), metalloxider och energilagringssystem (dvs Li / Na-batterier) är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal såväl som i skrift, är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Chao Zhang (chao.zhang@kemi.uu.se) och Dr. Peter Broqvist (peter.broqvist@kemi.uu.se) och Prof. Kersti Hermansson (kersti@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1298.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1298
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb