Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör   forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår webbplats.

Beskrivning av forskargruppen: Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen Teoretisk Oorganisk Kemi (Teoroo) är e-vetenskap för materialkemi, dvs molekyler + material + kemi + datorer + programvara. Vi utvecklar multiskalmodeller och metoder för att simulera komplexa och dynamiska problem inom katalys och nanokemi. De metoder som används i gruppen inkluderar - kombinationer av - ab initio och semi-empiriska kvantmekaniska metoder, avancerade (reaktiva) kraftfält, MD-simuleringar och olika metoder för karaktärisering. Vi utforskar och förklarar fysiskaliska och kemiska fenomen som inbegriper metalloxidytor och nanopartiklar, både under högvakuum och i komplexa och mer realistiska miljöer, såsom i lösning, där vatten som lösningsmedel är av särskilt intresse för gruppen. För mer information om forskningsgruppen, besök vår webbplats.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi söker en motiverad och ambitiös student för att undersöka teoretiska studier av hur olika kemiska förhållanden påverkar kemin hos nanopartiklar av reducerbara metalloxider ur ett toxikologiskt perspektiv. Du kommer för detta ändamål att använda kvantkemiska beräkningsmetoder kombinerat med dynamiska och kinetiska simuleringar. En viktig frågeställning  är t ex  för att studera hur redoxaktiviteten hos metalloxidnanopartiklar i lösningar påverkas av varierade pH och elektrokemisk potential. Målet med doktorandarbetet är att finna samband mellan grundläggandefundamentala materialegenskaper hos nanopartiklar av metalloxid-nanoparticklarer och deras oxidativa/antioxidativa förmåga i kontakt med biomolekyler. Det ultimata målet är för att öka vår förståelse rörande nanopartiklars inverkan på människors hälsa.

Kvalifikationskrav: Sökanden bör ha en masters- eller civilingenjörsexamen i kemi eller liknande, med en stark bakgrund inom beräkningskemi och oorganisk kemi. Erfarenhet av heterogenkatalys, homogenkatalys, kvantkemiska beräkningar av material och molekyler, statistisk termodynamik, och reaktionskinetik är meriterande. Det är även meriterande om den sökande är förtrogen med kemiska koncept viktiga för att beskriva reaktioner i lösningsmiljö (exempelvis syra-bas, redox och PCET). Mycket goda kunskaper i engelska, i tal såväl i skrift, är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Peter Broqvist, peter.broqvist@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1299.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1299
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb