Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet http://www.ikv.uu.se finns flera forskningsinriktningar i huvudsak samlade under tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition. 

Denna anställning som doktorand är inriktad mot forskningsområdet måltidsforskning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Detta doktorandprojekt är inriktat mot ensamätande bland äldre personer. Det är ett tvärvetenskapligt projekt där samhällsvetenskaplig måltidsforskning möter folkhälsonutrition och där både kvalitativa och kvantitative metoder kommer användas. Äldres ensamätande studeras i relation till exempelvis självupplevd hälsa, emotionell status, ensamhet, tillit och levnadsvanor. Den enskildes levda erfarenhet av ensamätande, de beskrivna orsakerna till att man kanske vill äta ensam, måltidsgemenskapens värde genom livscykeln med mera kan även komma att beröras.

Doktorandanställningen avser främst att ägnas åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, vanligen undervisning, kan komma att ingå (högst 20 procent) utbildningen förlängs då i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap (eller motsvarande).

Ansökan välkomnas från en person med ett intresse för att sammanföra både samhällsvetenskaplig måltidsforskningen och folkhälsonutrition med fokus på äldre personer. Om den sökande planerar att lägga särskild vikt vid samhällsvetenskap eller folkhälsonutrition skall detta tydliggöras och motiveras i ansökan. Dokumenterad erfarenhet av datainsamling och analys av kvalitativt och kvantitativt material är meriterande. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan ska dessutom innehålla en idéskiss för projektet. Idéskissen ska innefatta en litteraturöversikt med problembeskrivning om äldres ensamätande samt möjlig teori- och metodanvändning (högst fem sidor).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/64/c_64142-l_3-k_kostvetenskap2012.pdf

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/samfak

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-08-27, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-08-26.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om projektet lämnas av
Nicklas Neuman, 018-471 22 49, e-post nicklas.neuman@ikv.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Ylva Mattsson Sydner, tel 018-471 23 13, e-post Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2018, UFV-PA 2018/1333.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-27
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1333
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-25

Tillbaka till lediga jobb