Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Beskrivning av forskningen/arbetsuppgifter:
Syftet med det aktuella projektet är att undersöka vindklimat över innanhav och kustnära områden. Vindresursen över hav är generellt större än över land, vilket gör havsbaserad lokalisering av vindkraft attraktivt. Svårigheter finns i mer exakt bedömning av vindklimatet över hav p.g.a faktorer som t.ex. hur det dynamiska vågfältet ska tas med i beräkningarna. Över innanhav (Östersjön) skiljer sig dessutom de meteorologiska förutsättningarna mot öppna havsförhållanden p.g.a. närheten till land. Detta ger effekter som t.ex. lågt belägna vindmaxima, som har stor påverkan på vindresursen. I projektet sker en fördjupad studie av dessa faktorer för Östersjön för att kunna rekommendera en bästa modellsetup till nytta för vindkraftsrelaterade studier. Anställningen omfattar i huvudsak forskning. Undervisning komma att ingå i arbetsuppgifterna, max 20%.

Kvalifikationskrav
För denna anställning krävs doktorsexamen i meteorologi eller motsvarande, med
erfarenhet av numerisk mesoskalig modellering.

För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvarande, vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av fältarbete och användning av mikrometeorologiska data.

Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga relevanta dokument. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och lika villkorsfrågor är viktiga för oss på institutionen för geovetenskaper. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Erik Sahlée, tel. 018-471 2569, e-post: erik.sahlee@met.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2018, UFV-PA 2018/1677.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1677
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-06-06

Tillbaka till lediga jobb