Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Engelska institutionen är en väletablerad forskningsenhet med forskare som arbetar inom engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur och amerikansk litteratur och kultur. En doktorandplats i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur vid Engelska institutionen under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande. Ansökan skall lämnas in senast den 28 maj 2018. Tillträde tidigast 1 september 2018.

Engelsk språkvetenskap

Forskningen inom engelsk språkvetenskap vid institutionen fokuserar på empiriska studier av då- och nutida variation och förändring i språket. Huvudområden i nyligen avslutad och pågående forskning inkluderar mönster i engelskan med avseende på struktur, betydelse och språkbruk såväl som variation i sådana mönster orsakad av genreskillnader eller sociala faktorer. Undersökningar utförs inom ramen för t.ex. variationsstudier, (historisk) språksociologi, (historisk) pragmatik, manuskriptstudier och språkinlärning. Studenter på forskarnivå har bidragit till sammanställningen av elektroniska textresurser vid institutionen och har blivit medlemmar i nationella och internationella nätverk genom att delta i konferenser och sommarkurser och genom att tillbringa viss tid som gästforskare vid utländska universitet.

Engelsk litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Centrala forskningsområden inom detta spektrum inkluderar ”the making and unmaking of Englishness” i engelsk litteratur; politiska aspekter av kön och ras i brittisk litteratur; globala flöden och distribution av engelsk litteratur (under det brittiska imperiet samt i vår postkoloniala och transnationella nutid); modernism, litterär etik och estetik. Vi ser gärna sökande med forskningsintressen inom dessa bredare områden.

Amerikansk litteratur

Forskning inom amerikansk litteratur och kultur omfattar alla litteraturer som produceras inom det som nu är Förenta staterna från koloniala tider till nutid, inklusive amerikanska författare i utlandet. Några aktuella forskningsområden är ”globalism”, ”transnationalism”, ”risk humanities”, ”critical finance studies”, ”the environmental and energy humanities”, ”comparative revolutions”, och ”archipelagic American Studies”. För denna tjänst ser vi gärna ansökningar med ett brett historiskt anslag [en bred historisk ansats] med fokus på ur 18- och 1900-talen sprungna och utvecklade nutida predikament, såsom dilemman inom risksamhället och den neoliberala ekonomin, den ekologiska krisen, den nya kulturgeologin inom Antropocen.

De senaste doktorsavhandlingarna finns tillgängliga online. För information om ämnet, antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Engelska institutionens hemsida.

Behörig att antas som doktorand i engelska vid Uppsala universitet är den som har avlagt examen på avancerad nivå i engelska. På institutionens hemsida, http://www.engelska.uu.se/, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i engelska. Under rubriken Kurser/utbildning och länken Utbildning på forskarnivå i engelska finns information om vilken behörighet som krävs för att söka utbildning på forskarnivå.

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1–7, 6 kap §§25–36, 7 kap §§34–41 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Stuart Robertson, Studierektor för forskarutbildningen, stuart.robertson@engelska.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1006 eller Lars Hagborg, Utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1907.

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-28, UFV-PA 2018/1399

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1399
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Tillbaka till lediga jobb