Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Ämnesområde: Inriktning mot vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration i sjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på sjuksköterskeprogrammet, VFU relaterade uppdrag, praktiska och teoretiska moment.

Den undervisning som ingår i anställningen innefattar både praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på BMC. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov.

Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska och magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande. Behörig att anställas är den som genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Meriterande är forskarutbildning, aktuell kunskap som kursledare och undervisning inom sjuksköterskeprogram samt specialistutbildning eller motsvarande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Lön sätts efter kompetens. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Anställningens omfattning: 50 % vikariat, 7 månader.

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor Berit Thoudal, berit.thoudal@pubcare.uu.se

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar även om du inte har möjlighet att söka nu!

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet och Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Välkommen med din ansökan senast 24 April 20, UFV-PA 2018/1118.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1118
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-04-24

Tillbaka till lediga jobb