Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand  inom fasta tillståndets fysik – Magnetiska material för energitillämpningar i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik (http://teknik.uu.se/solid-state-physics+/?languageId=3), Institutionen för Teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, med tillträde så snart som möjligt.

På avdelningen för fasta tillståndets fysik arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för spinntronik tillämpningar, smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, som magnetiska nanopartiklar i bioassays eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi. På avdelningen genomförs även studier på samhällets energisystem för att undersöka hur olika energikällor påverkar energisystemet i dess helhet.

Doktorandprojektet fokuserar på magnetiska material för energitillämpningar, framförallt magnetokaloriska material med potential för kyl- och värmepumpstillämpningar, men även permanentmagnetmaterial utan innehåll av sällsynta jordartsmetaller kan bli del av doktorandprojektet. Vi erbjuder ett varierat och spännande arbete, med väl etablerat samarbete med institutionerna för Kemi Ångström och Fysik och Astronomi vid Uppsala universitet samt med nationellt och internationellt erkända forskargrupper.

Vi söker kandidater med en civilingenjör- eller masterexamen inom teknik eller naturvetenskap. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, och goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Erfarenhet av arbete med magnetiska material för energitillämpningar är starkt meriterande.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring, som t ex undervisning, kan ingå inom ramen för anställningen med maximalt 20%. Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier.

Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Lokala riktlinjer för löneinplacering tillämpas.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Peter Svedlindh, 018-471 3135, peter.svedlindh@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2018, UFV-PA 2018/1465.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1465
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-21

Tillbaka till lediga jobb