Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Den utlysta postdoktorala tjänsten avser heltid inom forskningsprojektet Phys-Can och är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till ett års förlängning. Det aktuella delprojektet inom Phys-Can syftar till att studera effekter av styrketräning på muskelceller hos personer under pågående cancerbehandling.

Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare i gruppen planera och genomföra det aktuella delprojektet. Instruera och följa upp styrketräning, genomföra styrketester och maximala syreupptagningstest. Sammanställa och analysera forskningsdata samt skriva manus till vetenskapliga artiklar. Viss undervisning kan ingå, dock högst 20%.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom träningsfysiologi, fysioterapi, vårdvetenskap eller liknande område med fokus på fysisk aktivitet. Sökande bör ha teoretisk och klinisk erfarenhet av träning för personer med olika sjukdomstillstånd, gärna inom onkologi. God svenska är ett krav.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Doktorsexamen kan vara äldre vid ansökningstidens utgång om det beror på följande skäl:

  • Ledighet på grund av sjukdom
  • Föräldraledighet
  • Ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret
  • Ledighet för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • Ledighet för klinisk tjänstgöring
  • eller andra liknande omständigheter

Önskvärt/meriterande i övrigt
Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2 år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
projektkoordinator och fysioterapeut Ingrid Demmelmaier 070 5117366 eller projektansvarig professor Karin Nordin 070 6769634.

Välkommen med din ansökan senast den 18 Maj 2018, UFV-PA 2018/1408.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1408
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-24
Sista ansökningsdag 2018-05-18

Tillbaka till lediga jobb