Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

I ämnet Teknisk fysik, vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper, med tillträde 1 juli 2018 eller efter överenskommelse.

Vi söker en doktorand till forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG), vid Institutionen för teknikvetenskaper. Doktoranden kommer att utveckla och tillämpa simuleringsmodeller för probabilistisk analys av eldistributionssystem.

Tillgång till timdata för kunder i elnätet i kombination med förbättrade meteorologiska data från satelliter och sensornätverk har gjort det möjligt att avsevärt förbättra modellering av både förbrukning och förnybar elproduktion i låg- och mellanspänningsnät. Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla statistiska modeller för elförbrukning och elproduktion som tar hänsyn till stokastiska fluktuationer i efterfrågan samt rumsliga utjämningseffekter (t.ex. fluktuationer i solstrålning på grund av molnrörelser) och integrera dessa i en simuleringsmiljö för probabilistisk lastflödesanalys (PLF) av distributionssystem.

Projektet omfattar utveckling av probabilistiska spatio-temporala last- och produktionsmodeller samt statistiska modeller för realistisk spridning av nya komponenter i eldistributionsnät baserat på s.k. market diffusion. Probabilistiska lastflödessimuleringar av låg- och mellanspänningsnät kommer att utföras för att uppskatta acceptansgränsen för ny teknik i ett stort antal olika nättyper, och optimala portföljer av lösningar för att öka acceptansgränsen i olika scenarier kommer att föreslås. Doktoranden kommer att bygga vidare på våra existerande modeller och kommer därför att utföra projektet i nära samarbete med andra medlemmar i gruppen, liksom i samarbete med internationella samarbetspartners. Projektet utförs inom Swedish Center for Smart Grids and Energy Storage (SweGRIDS) i samarbete med industriella partners.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen inom elkraftteknik, energisystem eller annat område relevant för forskningen, i kombination med en stark bakgrund inom matematik och datorsimulering. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1 juli 2018 eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
docent Joakim Widén, e-post joakim.widen@angstrom.uu.se, tel. 018-471 3115.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1479.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1479
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb