Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Centrum för bildanalys har en lång tradition inom teoretisk och tillämpad forskning och forskarutbildning i digital bildbehandling och vetenskaplig visualisering. Fokus är på bildbehandling som sådan, men också på utveckling av bättre metoder, algoritmer och system för tillämpningar inom främst livsvetenskaper, medicin och digital humaniora. För mer information, se www.cb.uu.se

Forskningsprojekt: Utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) är bland de mest spännande forskningsframstegen under 2000-talet. Den öppnar upp för massor av möjligheter, men samtidigt stora utmaningar. Det här projektet tar sig an några av dessa utmaningar genom att bidra till utvecklingen av de matematiska grunderna för området.

Deep convolutional neural networks (CNNs) har nått imponerande resultat för en stor mängd uppgifter inom bildbehandling, bildanalys och bildförståelse. Förbättringar i sätten att hantera inom-klass variationer och generella metoder för att uppnå robusthet mot perturbationer, är ett mycket aktivt forskningsfält. Det här projektet utforskar sätt att representera och använda kända ekvivarianser, men också sätt att extrahera ekvivarianser från data. Projektet bygger vidare på nya och mycket lovande forskningsresultat inom Geometric deep learning och kombinerar dessa med Manifold learning, för att möjliggöra inlärning av ekvivarians-strukturer direkt från data, utan behov av ingenjörsmässiga (sub-optimala) problemspecifika lösningar.

Teoretisk utveckling kommer att utvärderas på tillämpningar inom medicinsk och biomedicinsk bildanalys, där större mängder av expert-annoterad träningsdata, oumbärlig för högpresterande Deep learning, är dyr och generellt sett väldigt begränsad. De utvecklade metoderna kommer att användas för att minska behovet av träningsdata genom att ta tillvara på och utnyttja den interna strukturen hos datan och därigenom väsentligt minska risken för överanpassning.

Projektet kommer att genomföras vid Centrum för Bildanalys, avdelningen för visuell information och interaktion, Uppsala universitet, inom WASP – the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin, ett viktigt nationellt initiativ för strategiskt motiverade grundforskning, utbildning och akademisk rekrytering.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en masterexamen inom matematik, civilingenjör, datavetenskap eller närliggande, för ämnet relevanta, områden. Mycket goda studieresultat, framför allt i matematik, goda teoretiska och praktiska programmeringskunskaper. Expertis inom ämnen såsom maskininlärning och digital bildanalys är meriterande. God kommunikationsförmåga och excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Tidsbegränsning: Doktorandtjänsten är fyra år, men kan förlängas med undervisning och institutionsuppgifter (maximalt 20%). I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet och aktiviteter organiserade inom WASP AI-Math Graduate School.

Anställning: Alla doktorander och postdocs vid Uppsala Universitet är fullanställda med standardlöner och fem veckors betald semester. Startlön för doktorand är för närvarande 27400 sek / månad (cirka 2700Euro / månad). Medarbetares makar har rätt till arbetstillstånd, och efter att ha beviljats doktorsexamen är utländska medborgare berättigade till permanent arbetstillstånd. Förutom svensk sjukförsäkring så erbjuder universitetet också företagshälsovård samt ger bidrag till friskvårdskostnader så som ett gym-medlemskap. Doktorander omfattas av svensk föräldraförsäkring.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 3 sidor) av forskningsintressen och relevanta kvalifikationer för anställningen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbetet (åtminstone ett utkast), kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla kontaktinformation till max. 3 referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Ansökningar kan endast accepteras via webbgränssnittet nedan (och inte via e-post). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Nataša Sladoje, natasa.sladoje@it.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2018, UFV-PA 2018/1520.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1520
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-23
Sista ansökningsdag 2018-05-22

Tillbaka till lediga jobb