Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia ledigförklarar här med följande tidsbegränsade tjänst som Fältassistent.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen verkar aktivt för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna, bland annat i det gemensamma kandidatprogrammet och i tematiska, tvärvetenskapliga forskningskluster. Institutionen har sin verksamhet både i Uppsala (Campus Engelska Parken) och i Visby (Campus Gotland). Arkeologi, som kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå, finns på båda campus. Till vår sommarfältkurs i arkeologi söker vi nu en erfaren fältassistent.

Fältkursen i arkeologi som ges på Gotland är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet Campus Gotland och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd.

Tjänsten är tidsbegränsad under ca två månader, 23 juli – 23 september 2018. Omfattningen är på heltid och placeringen är på Gotland.

Arbetsuppgifter: Som fältassistent arbetar du självständigt direkt under utgrävningsledaren och hjälper till att leda utgrävningen. I tjänsten, som omfattar 2 månader, ingår en veckas förberedande arbete och fyra veckors efterarbete i form av rapportskrivning.

Kvalifikationskrav: Magister- eller masterexamen i arkeologi. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete samt författande och sammanställande av arkeologiska rapporter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arkeologiskt fältarbete, dokumentation via totalstation/GPS. Förmåga att självständigt tolka utgrävningsresultat och förmedla dessa i rapportform. Mycket god samarbetsförmåga. Erfarenhet från undervisning eller handledning i fält är meriterande.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall göras digitalt och omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Intyg om från arbetsgivare/universitet om utfört fältarbete
  • Förteckning över högst fem vetenskapliga arbeten som åberopas. Åberopade publikationer skall bifogas ansökan (opublicerade men godkända avhandlingsmanuskript tas också med i bedömningen).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Lars Karlsson, tel. 018-471 75 52, lars.karlsson@antiken.uu.se
Studierektor Susanne Carlsson, tel. 018-471 20 86 susanne.carlsson@antiken.uu.se
Kursansvarig Alexander Andreeff, tel. 018-471 83 15, alexander.andreeff@arkeologi.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2018, UFV-PA 2018/1313.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2018-09-23
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-23
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1313
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-24
Sista ansökningsdag 2018-05-16

Tillbaka till lediga jobb