Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är ett vikariat på 100 % under 6 månader med eventuell förlängning ytterligare 6 månader. Beräknad start 1 juli 2018.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, administration och egen forskning. Till undervisning räknas kursansvar, examination och kursadministration. Undervisning som ingår i anställningen är främst inom biologisk psykologi, utredningsmetodik och testteori. Även undervisning inom andra oråden kan förekomma, liksom även handledning och granskning av uppsatser.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För den specifika tjänsten är det särskilt meriterande att den sökande har psykologexamen.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. I prövningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom områdena för arbetsuppgifterna.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

• En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen.

• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet.

• Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. 

• Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna uppgifter på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och flexibilitet.

Riktlinjer för anställning av lärare vid Uppsala universitet: Universitetets anställningsordning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor Håkan Nilsson, e-post hakan.nilsson@psyk.uu.se. Tel: 018-471 2143.

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2018, UFV-PA 2018/1590.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1590
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-26
Sista ansökningsdag 2018-07-01

Tillbaka till lediga jobb