Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, interdiciplinära och framstående forskningsinstitutionerna inom moleylär biovetenskap i Europa. Institutionens forskningområden täcker allt från cellbiologi till biofysik

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Den linjära organisationen av gener och genetiska element längs bakteriekromosomen är inte slumpmässig utan följer vissa mönster och regler. De linjära strukturerna är tvinnade och organiserade i tredimensionella domäner för att kromosomen skall få rum i cellen, samtidigt som strukturen underlättar effektiv replikation och miljöreaktiva genuttrycksmönster. Horisontell genetisk överföring (HGT) av "främmande" DNA till bakteriekromosomen har potentiellt allvarliga konsekvenser för organisationen och genuttrycket, men på evolutionära tidsskalor uppträder HGT ofta och är en viktig drivkraft för bakteriell artbildning. Kromosomal HGT är förknippad med förändringar i virulens, antibiotikaresistens och klonal framgång och begränsningar för HGT är mycket viktiga men relativt oklara biologiska och biofysiska fenomen.

I det här projektet kommer du att använda ny teknik för att systematiskt undersöka kromosomorganisationen hos bakterier. Tekniken kombinerar genteknik, högupplöst mikroskopi och genotypning i en mikrofluidisk plattform. Du ska systematiskt konstruera och utforska genetiska variationer för att identifiera vad som styr kromosomorganisationen samt studera konsekvenserna av HGT på olika fenotyper.

Kvalifikationskrav
Du har en passion för vetenskap och höga ambitioner att utföra kvalitativ forskning. Du har en masterexamen i ett relevant ämnesområde, företrädelsevis molekylär bioteknik; du har god kunskap om single-molecule tracking (SMT) av fluorescenta molekyler i levande celler och du är skicklig inom molekylär kloning för bakteriell stamkonstruktion. Du har goda programmeringskunskaper. Personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntlig, är en förutsättning.

Meriterande
Erfarenhet av mikroflödessystem (mikrofluidik) för studier av bakterieceller.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-07-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Irmeli Barkefors, tel: +46 18 471 6681, irmeli.barkefors@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2018, UFV-PA 2018/1542

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1542
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Tillbaka till lediga jobb