Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik som ska arbeta med in-situ karaktärisering av ultra-tunna skiktsystem såsom övergångsmetaller, silicider, germanider och oxider som är av relevans för elektronik och sensorer. Förändringar av egenskaper som är väsentlig för materialets prestanda som kristallinitet och kemisk sammansättning ska studeras när systemen uppvärms eller utsätts för andra stimuli. Undersökningar ska utföras med ett nytt unikt icke-förstörande jonstrålebaserad instrument – TOF-LEIS. Projektet kommer att fokuserar på deponering av ultra-tunna filmer, karaktärisering av tunnfilmsystem, metodutveckling inom jonspridning och utveckling av analysmetoderna men har också ett inslag av forskning inom fundamental jon-material växelverkan.

Vid tandemlaboratoriet inom Uppsala universitet, där det experimentella arbetet kommer att utföras, finns vid sidan av det redan nämnda LEIS-systemet även två tandemacceleratorer (en 5MV pelletron och en 170kV s.k. MICADAS) och en 350 kV jonstråleimplanter med ett påkopplad To-MEIS system som bl.a. används för materialkaraktärisering. Den sökande förväntas även medverka i tvärvetenskapliga projekt inom materialforskningen som använder sig av MeV-joner vid pelletronmaskinen och vid implanteranlöäggningen.

Behörig att inneha tjänst som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer och intressen. Det ska innehålla ett CV, kopior på relevanta betyg, kontaktinformation till två oberoende referenspersoner, samt en lista över den sökandes forskningsartiklar. Personliga förhållanden som kan vara relevanta för bedömningen, t.ex. föräldraledighet, bör nämnas i den sökandes CV.

Anställningen som postdoktor omfattar 2 år.

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet av institutionens anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Daniel Primetzhofer Mobile: +46 707 655 778

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2018, UFV-PA 2018/1443.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1443
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-01
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb