Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 140 personer, varav knappt 40 doktorander och drygt 10 professorer. Klicka här för att läsa mer om oss.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig forskarstudieplats i kemi med inriktning mot organisk kemi

Beskrivning av projektet
Det övergripande målet med projektet är att utveckla småmolekylära metallo-beta-laktamasinhibitorer.  Dessa molekyler kommer att kunna användas i kombinationsterapi med existerande antibiotika för att skydda inhibitorerna mot enzymatisk klyvning. Doktorandprojektet  innebär protein expression och rening, fragment screening med NMR, kvantifiering av bindningsstyrkan samt bestämning av strukturen av protein-ligand komplexet med hjälp av NMR spektroskopiska metoder. Molekylerna kommer att testas för beta-laktamas inhibition och för aktivitet i bakterier. Projektet kommer att ge träning i läkemedelskemi samt i avancerad protein NMR spektroskopi.

Anställningsperiod
Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Anställningstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger.

Arbetsuppgifter
Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom strukturbiologi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom organisk kemi samt strukturbiologi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets mål och regler.

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du klicka här.

Kvalifikationer
För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom det specialiserade ämnet. Minst 40 högskolepoäng skall vara inom organisk kemi på avancerad nivå (före 2007: CD-nivå).

Det är önskvärt att du har en masterexamen i organisk kemi, läkemedelskemi eller biokemi eller motsvarande erfarenhet. Fördjupad kunskap inom NMR spektroskopi, speciellet inom NMR spektroskopisk ensemble analys kommer att ses om en stark merit.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner om du klickar här och studieplan för forskarutbildning inom organisk kemi finner du om du klickar här.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Det är viktigt för oss att hålla våra labb och instrument rena och välorganiserade. Vi förväntar därför att du är organiserad och systematisk i ditt arbete och är villig att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Erfarenheter i NMR-spektroskopisk strukturanalys, speciellt ensemble-analys av flexibla molekyler med NAMFIS, samt stark bakgrund i biokemi kommer att se som starka meriter. Självständighet samt förmåga för analytiskt och kritiskt tänkande är förrutsättningar för arbetet och kommer därför värderas högt. Undervisningserfarenhet är meriterande för denna tjänst.

Bedömningskriterier
Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av institutionen för kemi. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Mate Erdelyi (e-mail: mate.erdelyi@kemi.uu.se + 46729999166). 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra till fem år

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 16 maj 2018, UFV-PA 2018/1601.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1601
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-27
Sista ansökningsdag 2018-05-16

Tillbaka till lediga jobb