Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid avdelningen för Elektricitetslära, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Tillträde: Tillträde sker till våren/sommaren 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

En av vår tids största utmaningar är hur samhällets energibehov ska tillgodoses med fossilfria och förnybara energikällor, och omställningen kräver att teknik för förnybar energi utvecklas och implementeras. Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Projektet kommer att vara en del av Swegrid (Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage). Samarbete och kommunikation inom Swegrid ger en interdisciplinär plattform mellan universitet och industri för att utbyta expertis inom förnybar energi, elkraft och energilager. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med Vattenfall, E.ON, ABB och Ellevio.    

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera framtida distributionssystem som har en stor andel förnybar energi och elfordonsladdning anslutet till sig. Första delen av projektet är att identifiera de problem och utmaningar som ett framtida distributionsnät står inför. Den andra delen av projektet kommer att vara att studera i vilka fall det skulle vara fördelaktigt att installera ett energilagringssystem. Analys av kraftnätet kommer att ske och projektet kommer att innefatta såväl numeriska beräkningar som simuleringar och experiment. Doktoranden kommer att ha möjlighet att vara med och utforma projektplan och projektet tillsammans med handledare och referensgrupp.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Tillträde sker till våren/sommaren 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cecilia Boström, e-post cecilia.bostrom@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1634

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1634
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb