Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

3 doktorandtjänster inom industriell teknik med inriktning mot

-      innovation & innovationsprocesser

-      organisation och ledning av projekt

-      teknikbaserat entreprenörskap

vid Avdelningen för Industriell teknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, med tillträde hösten 2018.

Avdelningen för industriell teknik bedriver forskning och utbildning som närmar sig olika aspekter av industriell utveckling; sådant som innovationsprocessers dynamik, entreprenörskap, industriell ledning och organisation, och affärsutveckling är några av våra huvudområden.

Vid avdelningen bedrivs för närvarande flera större forskningsprojekt (se vidare http://www.teknik.uu.se/industriell-teknik/forskningsomraden/)

Doktorandprojekten kan variera men vi ser gärna ansökningar med inriktning mot t.ex. t.ex. innovation & innovationsprocesser, teknikbaserat entreprenörskap, organisation och ledning av projekt, digital affärsutveckling och omvandling, samt affärs & ingenjörsetik.

Vi ser även gärna ett särskilt intresse mot:

  • hälsoområdet som medicinsk teknik, läkemedelsutveckling, och teknikutveckling inom sjukvård. 
  • energiområdet som elektrifiering, förnyelsebar el-generering och lagring, transmission och användning
  • digitala teknologier och tjänster som effekter av AI, Bitcoin, IoT
  • teknik- och företagsutveckling i universitetsmiljö

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring som t ex undervisning kan komma att ingå inom ramen för doktorandanställningen med maximalt 20%.

Lokala riktlinjer för löneinplacering tillämpas.

För vidare information, se fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se samt institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se.

Vi tror att du är genuint intresserad av teknikutveckling och samspelet mellan teknik och organisation och teknik och människa. Vi tror att du har eller inom kort en master-examen i Industriell ekonomi, företagsekonomi eller liknande. Du kanske har en teknik eller naturvetenskaplig grundexamen men har läst mycket ekonomi & organisation. Du kanske av är sociolog eller antropolog med särskild teknikvurm.

En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, och goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av forskningsintressen, ett tentativt forskningsförslag samt relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Hösten 2018.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
professor Marcus Lindahl, e-post marcus.lindahl@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2018, UFV-PA 2018/1635.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1635
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-10

Tillbaka till lediga jobb