Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier. Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 70 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer ingå i ett projekt finansierat av Wallenberg Academy Fellowship under ledning av lektor Hanne Fjelde. Projektet studerar vilka konsekvenser valrelaterat våld har för demokratisering och demokratisk konsolidering.

Innehavaren av doktorandplatsen ska arbeta på ett projekt som studerar de politiska konsekvenserna av valrelaterat våld, och kan själv formulera en projektplan inom dessa ramar. Fokus kan till exempel vara på effekten av våld på individuella attityder, konsekvenser av våld för kvinnors deltagande i demokratiska processer, hur civila samhället kan arbeta med att förebygga de negativa samhälleliga effekter som våld kan ha, eller valrelaterat våld i post-konflikt samhällen. Kandidater intresserade i tjänsten kan erhålla projektplan och ytterligare information från projektledare Hanne Fjelde (hanne.fjelde@pcr.uu.se).

Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida, http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme

Ansökningsförfarande: Ansökan ska göras digitalt och skall innehålla:

a) en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen

b) ett kort följebrev (1-2 sidor)

c) CV

d) bestyrkta kopior av akademiska dokument

e) en projektplan (3-5 sidor)

f) referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2).

g) akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken).

Ansökan ska vara på engelska.

För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns här: http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme/how-to-apply

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR) eller Hanne Fjelde (Koordinator doktorandantagning PCR), e-post phdprogramme@pcr.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 13 juni 2018, UFV-PA 2018/1551.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1551
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Tillbaka till lediga jobb