Uppsala Universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Doktorandtjänsten finansieras genom Vetenskapsrådets Etableringsbidrag som tilldelats Dr. Torsten Günther och forskningen kommer att utföras inom Programmet för Människans Evolution på Avdelningen för Organismbiologi (Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet). Günther Lab studerar människans förhistoria i Europa och den genomiska historien bakom domesticeringen av husdjur. Här utvecklas och förbättras även populationsgenetiska och bioinformatiska metoder som används för analys av arkeogenetiska data. Programmet för Människans Evolution, vilket Günther Lab tillhör, forskar kring många olika aspekter av populationsgenetik och människans evolution. Därför finns stora möjligheter att arbeta nära andra doktorander och postdocs som forskar på liknande projekt. Forskningsmiljön är internationell och har engelska som huvudspråk. Se Dr Günthers websida för mer information om forskning och de senaste publikationerna (https://tgnthr.wordpress.com) och hemsidan för Människans Evolution (http://www.iob.uu.se/research/human-evolution/) för mer information om Programmet för Människans Evolution.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Analyser av DNA från förhistoriska människor gör det möjligt att studera populationer över tid och rum och denna typ av analyser har därför öppnat en ny tidsaspekt för forskarna. Studenten kommer att analysera arkeogenetiska data för att undersöka den evolutionära historien hos domesticerade husdjur (exempelvis får) och mänskliga populationer från förhistoriska kontexter. Studier av DNA från förhistoriska människor är ett bra komplement till resultat från andra ämnesområden (såsom arkeologi och lingvistik) och husdjurens domesticering fungerar som en utmärkt modell för att studera evolutionära förändringar inom kortare tidsspann och under starka selektionstryck. Projektet kommer framför allt fokusera på hur populationsstruktur utvecklas över tid och hur selektion formade genomen hos dessa populationer. Studenten kommer att analysera publicerade samt nyproducerade data set och även testa och utveckla beräkningsmetoder för sådana data.

Kvalifikationskrav: En Masterexamen eller motsvarande inom ett relevant område är ett krav. Den ideala kandidaten har hög motivation, en gedigen utbildning och ett stort intresse för evolutionär genomik, populationsgenetik och bioinformatik. Tidigare erfarenhet inom analys av storskalig sekvenseringsdata, arkeogenetik och skripting/programmering är fördelaktig. Kunskap inom matematik, beräkningsbiologi och statistik är också fördelaktig. Kandidaten måste ha god kunskap i engelska i tal och skrift.

Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning avkompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.

Ansökningsförförande: Ansökan skall inkludera ett brev som beskriver dig och dina forskningsintressen. Ansökan skall också inkludera ett CV, kopia av masterexamensbeviset och kursbetyg, masteruppsatsen, kontakt uppgifter till referenser och andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser.) 

Tillträde: 2018-09-01, tidbegränsad anställning t.o.m 2022-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Torsten Günther, epost torsten.gunther@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2018, UFV-PA 2018/1735.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1735
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb