Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken fördelat på nio avdelningar (www.physics.uu.se). Verksamheten är lokaliserad till Ångströmlaboratoriet och omfattar cirka 400 anställda med uppdrag såväl inom utbildning (på grund-, avancerad samt forskarnivå) som inom forskning, samt övergripande samverkan med industri och samhälle.

Beskrivning av ämnesområdet: Det internationellt etablerade forskningsområdet ''particle physics phenomenology" innebär teoretisk högenergifysik relaterad till experiment rörande elementära materiepartiklar och deras fundamentala växelverkningar. Forskargruppen vid Uppsala universitet samverkar med de lokala forskargrupperna i experimentell högenergifysik (ATLAS- och IceCube-experimenten) och i teoretisk fysik (kvantfältteori och strängteori) samt i nationella och internationella forskningssamarbeten.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området teoretisk fysik rörande elementära materiepartiklar och deras fundamentala växelverkningar. Den teoretiska forskningen ska vara tydligt anknuten till den experimentella högenergifronten inom partikelfysik. Speciellt relevant är fysik bortom standardmodellen i anslutning till experiment vid CERN's Large Hadron Collider och astrofysikaliska observationer. Möjligheter att skapa koherenta forskningssatsningar med institutionens ovan nämnda experimentella och teoretiska forskargrupper tillmäts extra värde, liksom visad förmåga att initiera och leda forskningsprojekt. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning på avancerad nivå och handledning av studenter i forskningsprojekt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gunnar Ingelman, tel 018-471 3884 eller 070-420 0133, e-post gunnar.ingelman@physics.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Mål och regler för Uppsala universitet 

och fakultetens riktlinjer för anställning:

Riktlinjer för anställning

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2018, UFV-PA 2018/871.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/871
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb