Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av forskargruppen och forskningsprojektet

Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Flyktingbarns- och ungdomars psykiska ohälsa har rönt uppmärksamhet på senare tid och ses numera som en viktig samhällsutmaning. Utvärdering av insatser som bidrar till förbättring av dessa barns psykiska hälsa är ett av forskargruppens fokusområden. Vi har erhållit forskningsmedel från Kavlifondet i Norge för att bedriva en stor randomiserad studie där vi kommer att testa en intervention mot posttraumatisk stress hos flyktingbarn- och ungdomar. Vi söker nu en forskare för att arbeta i projektet.

Arbetsuppgifter: 

Forskarens uppdrag är att ansvara för etikansökan, datainsamling, dataanalys samt rapportskrivning, såväl till finansiären, som våra projektpartners som för vetenskaplig publikation. Därtill ingår presentationer i olika sammanhang och arbetsledning av forskningsassistenten i projektet.

Kvalifikationskrav:

Doktorsexamen inom psykologi, beteendevetenskap eller medicinsk vetenskap, med fokus på migration och/eller psykisk hälsa., samt goda kunskaper inom statistisk analys är ett krav. Du ska kunna hantera statistikprogrammet SPSS, eller motsvarande, och kunna genomföra grundläggande analys av data självständigt samt avgöra när specialistkunskap inom statistik behövs. Du ska också ha kännedom om vilka analysmetoder som kan användas inom interventionsstudier och för datamaterial som samlats in över tid. Likaså är erfarenhet av att hantera enkäter i datainsamling- och analys (förståelse av grundläggande psykometri, val av instrument, scoring och val av analysmetod) samt publikationer i internationella refereegranskade tidskrifter ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska – såväl muntliga och skriftliga - är ett krav då vi arbetar internationellt och publicerar på engelska. Även goda kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera med våra nationella projektpartners och för framställning av rapporter på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med våra projektpartners samt brukarna, som blir en viktig del i projektet. Vi vill att du arbetar självständigt, men trivs med att vara med i ett team. Språkkunskaper i farsi, dari eller arabiska är relevanta för det här uppdraget och kommer att beaktas särskilt. Tidigare erfarenhet av projektledning är också meriterande, liksom postdok erfarenhet utomlands.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: 1 år med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Anna Sarkadi, Anna.Sarkadi@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 Augusti 2018, UFV-PA 2018/1666.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1666
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-08-01
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb