Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 375 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.  

Projektbeskrivning:
Två forskarutbildningsplatser finns tillgängliga inom Prof. Olle Korsgrens forskargrupp under handledning av Doc. Oskar Skog vid Uppsala universitet,  Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker två mycket  motiverade personer med intresse inom immunologi och molekylär patologi dedikerade till att försöka förstå vad som orsakar diabetes.

Doktorandprojekten syftar till att kartlägga pågående patologiska processer i pankreas vid insjuknandet i diabetes typ 1 med målet att utröna etiologin bakom sjukdomen vilket i förlängningen kan möjliggöra dess prevention. Mycket av den nuvarande kunskapen på området kommer från diabetiska djurmodeller med begränsad relevans för den humana sjukdomen och genom studier av mänsklig vävnad revideras nu mycket av denna kunskap. För mer läsning på området se Skog & Korsgren, Diabetes Obes Metab. 2018;20:775-785.

Du kommer att ges möjlighet att arbeta med human vävnad som samlats in i Uppsala i en av världens största samlingar av vävnad från organdonatorer med diabetesrelaterade autoantikroppar, diabetes typ 1 och 2 och icke-diabetiska kontroller. Med hjälp av moderna tekniker såsom laser capture microdissection, imaging mass spectrometry och Vectra Polaris Quantitative Imaging System kommer denna vävnad att karaktäriseras för att ta oss närmare en lösning på diabetesgåtan. Genom det Nordiska nätverket för ö-cellstransplantation har vi även tillgång till isolerade humana Langerhanska öar för in vitro-studier. Projekten kommer att innefatta utveckling av nya metoder för att utvärdera det kliniska värdet av insulinproducerande stamceller som tagits fram i terapisyfte samt av isolerade humana öar för klinisk transplantation.

Du erbjuds en forskningsintensiv miljö med internationella kontakter och möjlighet att vara med i forskningsfronten som kan lösa diabetesgåtan. För mer information om forskargruppen se http://www.igp.uu.se/forskning/klinisk_immunologi/olle_korsgren

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Arbetet kommer delvis att ske på jourtid för att preparera fram insulinproducerande celler från humana bukspottkörtlar. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Sökanden skall ha en Mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. Medicinsk vetenskap eller Biologi med inriktning immunologi/mikrobiologi).   Praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med humana celler, flödescytometri, immunohistokemi, immunfluorescens och ELISA anses meriterande. Mycket starkt meriterande är erfarenhet av hantering och glukosstimulering av humana Langerhanska öar. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör de sökande lämpliga för de två tjänsterna.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete  och övriga handlingar  som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt  lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal  för doktorander  och amanuenser).

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Olle Korsgren, Olle.korsgren@igp.uu.se eller Oskar Skog, oskar.skog@igp.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2018, UFV-PA 2018/1771.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1771
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-05-17
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Tillbaka till lediga jobb