Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se

Postdoktortjänsten i molekylär växtforskning vid institutionen för organismbiologi,
forskningsprogrammet fysiologisk botanik, är lokaliserade vid Uppsala BioCenter och är en del av Linnean Center for Plant Biology (www.lcpu.se) och Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) (http://ebc.uu.se/?languageId=3).

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i projekt som syftar till att förstå det genregulatoriska nätverk som kontrollerar ledningsvävnadens och rotens utveckling i en ung granplanta (Picea abies). Där vi har detaljerad kunskap om vedens bildning hos angiospermer, vet vi betydligt mindre om hur ved bildas hos barrträd. Idag har vi dock metoder för genetisk transformering av gran, och granens genom är sekvenserat, vilket gör att vi nu har verktygen för att göra jämförande och funktionella studier hos de tidigare så otillgängliga barrträden (se Uddenberg et al., 2015, Front Plant Sci. 6:970). Du kommer ha tillgång till redan producerade RNA-sekvensdata från olika vävnader i roten. Utöver detta kommer du att generera ytterligare RNA-sekvenseringar från tidiga stadier av vedbildning hos unga granplantor. Dessa kommer att jämföras med analyser av vedbildande vävnader hos ett vuxet träd, och med motsvarande stadier hos angiospermer. Från dessa data kommer du att identifiera korrelerande genuttryck, och lägga fram hypoteser om genetiska nätverk. Du kommer att testa valda geners funktion genom att analysera de fenotypiska och molekylära effekterna av under- och överuttryck i transgena plantor. Det övergripande målet är att få en så god förståelse att slutsatser kan dras om likheter/skillnader mellan reglering av bildandet av ung och äldre ved, för att utgöra bakgrund till funktionella studier (som ju måste göras i unga
individer), och för att generera tidigt selekterbara markörer för optimal biomassa och vedkvalitet. Projektet finansieras av FORMAS.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktors-examen i molekylär växtbiologi, bioinformatik eller angränsande områden, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Den sökande ska ha stort intresse för forskning och en demonstrerad kapacitet att producera arbeten av utmärkt kvalitet och med internationellt genomslag. Den sökande måste ha dokumenterade kunskaper i bioinformatik, särskilt analys av RNAseq data, samt i genetisk och molekylär växtbiologi. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav, liksom en förmåga att uttrycka sig väl i skrift och tal. Stor
vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, intyg om doktorsexamen, en kort beskrivning (2-4 sidor) av tidigare forskning, nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten, samt referensbrev inkluderande kontaktuppgifter från minst två referenspersoner.
Alla ansökningshandlingar skall vara på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: 1 september eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Tjänsten är 2 år. 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Carlsbecker, annelie.carlsbecker@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2018, UFV-PA 2018/1802.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1802
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-09-17

Tillbaka till lediga jobb