Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 50 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning sker inom fyra språkområden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och även den teoretiska och metodiska omfattningen är vid. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i tyska är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i tyska eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Den särskilda behörigheten regleras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i tyska (http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_asptyska.pdf). 

För sökande med utländsk grundutbildning krävs inga kunskaper i svenska, dock är dessa meriterande.

Urval: Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf.
  2. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  3. Vidimerade kopior på examensbevis.
  4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
  5. En avhandlingsplan på tyska (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Övrigt: På institutionens hemsida, www.moderna.uu.se, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i tyska.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/soka/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Närmare upplysningar om doktorandplatsens forskningsinriktning besvaras av professor dessislava.stoeva.holm@moderna.uu.se, telefon 018-471 13 33.

Allmänna upplysningar om anställningen lämnas av
Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se, eller utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2018, UFV-PA 2018/1847.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1847
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-18
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb