Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Härmed utlyses doktorandtjänst vid Institutionen för Fysik och Astronomi. Startdatum: första september 2018. Forskningsområde: materialteori. Tidsperioden för tjänsten är fyra år.

Avdelningen för materialteori erbjuder forskning i världsklass inom s.k. första-princip beräkningar av materialegenskaper. Inom avdelningen finns, förutom utnyttjande av redan existerande program, utveckling och implementation av nya beräkningsmetoder. Forskningen fokuseras på magnetism, elektronstrukturer, topologiska faser, korrelationsfenomen och material för grön energi.

Doktorandstudierna omfattar spin-beroende fenomen i magnetiska material, med speciell fockus på spinntroniktillämpningar. Doktoranden förväntas delta i utvecklingen av mikroskopiska teorier för spinberoende vridmoment i rörelseekvationen för magnetism. Tillämpningar av detta kommer ske på magneter med kolinjär samt icke-kolinjär ordning. Första-princip beräkningar utgör ett viktigt inslag i studierna.

En lämplig bakgrund för den sökande är en mastersexamen i fysik eller motsvarande, med goda kunskaper i fasta tillståndets teori.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Uppsala universitet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda därför uppmanas kvinnliga kandidater särskilt att söka.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prof. Olle Eriksson, olle.eriksson@physics.uu.se, tel.nr. +46 – (0)18 – 471 3625.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2018, UFV-PA 2018/1883.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1883
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb