Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 20 postdoktorer, och 30 forskare och professorer.

Projektbeskrivning:

Patienter drabbade av livshotande bakterieinfektioner är i mycket stort behov av snabb och korrekt behandling med antibiotika. En komplicerade faktor kan dock vara att bakterier kan bilda biofilmer som gör att de blir mer motståndskraftiga mot antibiotika, vilket kan förklara varför vissa behandlingar av patienter misslyckas. Relativt lite är känt om hur dynamiska biofilmer är och hur olika selektionstryck och behandlingar påverkar biofilmers tillväxt och samspelet mellan olika bakteriella populationer i biofilmen.  

Det övergripande målet med forskningen är att ta fram en robust mikrofluidikbaserad metod för kontrollerade studier av bakteriella biofilmer avseende populationsdynamik och resistensutveckling. Projektet innefattar forskning kring mikrofluidikbaserade metoder samt implementering och omfattande studier av olika biofilmers antibiotikaresistens och evolution. Docent Johan Kreuger är huvudhandledare och Prof. Dan I. Andersson biträdande handledare. Projektet utförs i inom ramen för Uppsala Antibiotic Centre som startade sin verksamhet 2015 för att samla, stimulera och stödja forskning som tar upp viktiga frågor angående antibiotikaresistens.

Arbetsuppgifter:

Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20 % av tiden.

Kvalifikationskrav: 

Du har en masterexamen i ett relevant ämnesområde, företrädesvis molekylär bioteknik eller motsvarande. Du har vidare höga ambitioner, är produktiv och har en passion för vetenskap. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska både skriftligt och muntlig i enlighet med universitets riktlinjer är en förutsättning. Du förväntas vara initiativrik, ha förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera och samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande:

För anställning som doktorand krävs att kandidaten är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Studieperioden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorandstudier finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan skickas in via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla (i) CV, (ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse, färdigheter och motivation till att söka den utlysta platsen, (iii) eventuella publikationer och kopia av magisteruppsats eller motsvarande, samt (iv) två referensbrev.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Docent Johan Kreuger (Johan.Kreuger@mcb.uu.se), telefon +46 (0) 18 471 4079.

Välkommen med din ansökan senast 2018-07-31, UFV-PA 2018/1893.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1893
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb