Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 20 postdoktorer, och 30 forskare och professorer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att arbeta inom ämnesområdet immunologi och typ 1 diabetes. Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för nyckelrollen hos regulatoriska immunceller, vilka producerar antiinflammatoriska cytokiner såsom interleukin-10 och interleukin-35. Doktoranden kommer att studera det kinetiska svaret hos regulatoriska immunceller i djurmodeller för typ 1 diabetes och humana prover från diabetespatienter med hjälp av flödescytometri, immunhistokemi och andra immunologiska in vitro-analysmetoder.

Doktorandprojektet kommer att utföras i Stellan Sandlers forskargrupp (http://www.mcb.uu.se/res/groups/ss/). 

Doktorandanställningen innefattar i huvudsak utbildning på forskarnivå och till mindre del undervisning eller administrativt arbete (högst 20 %)

Kvalifikationskrav: Den sökande ska inneha en mastersexamen inom biomedicin, biologi, teknik, life science, medicin eller motsvarande samt ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Ett krav är vidare att den sökande har erfarenhet av försöksdjurshantering samt genomgången och godkänd kurs i försöksdjursvetenskap omfattande minst FELASA C/kategori B. 

Ansökningsförfarande: 

För anställning som doktorand krävs att kandidaten är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http:// www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Meriterande: Goda kunskaper inom och erfarenhet av flödescytometri, immunohistokemi, intracellulär färgning, ELISA, multiplex ELISA, hantering av humana prover, regulatoriska T-celler och regulatoriska B-celler, tolerogena antigenpresenterande celler, in vitro-immunosuppressionsanalyser, vävnadsinbäddning och vävnadssnittning för histologiska undersökningar samt bildhanteringsprogram som t ex Adobe illustrator.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Stellan Sandler, Stellan.Sandler@mcb.uu.se, tel. 018-471 4430.

Välkommen med din ansökan senast 14 juni, 2018, UFV-PA 2018/1928.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1928
Kontakt
  • Stellan Sandler / Professor, 018-471 4430
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb