Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet (www.medsci.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden.

Projektbeskrivning/Arbetsuppgifter:
Vår forskningsgrupp, cancerfarmakologi och beräkningsmedicin, bedriver cancerforskning med speciellt intresse för läkemedelsrepositionering (dvs att hitta nya indikationer för redan godkända läkemedel). I en nyligen publicerad studie identifierade vi det antiparasitära läkemedlet nitazoxanid som en lovande kandidat för cancerbehandling. Vi visade att nitazoxanid effektivt dödar icke-delande cancerceller. I detta forskningsprojekt kommer vi att utöka studierna av nitazoxanids effekt på tumörceller. Studierna kommer att omfatta detaljerade studier av verkningsmekanism, biomarkörsidentifiering och karakterisering av potentiella resistensmekanismer.

Kvalifikationskrav:
Grundläggande examen inom Biomedicin eller annat relevant ämnesområde samt vidareutbildning inom t.ex. cancerbiologi och molekylärbiologi (minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hsp på avancerad nivå), liksom ett gott praktiskt handlag i laboratoriet och visad förmåga att arbeta självständigt. Det är också en fördel om du i övrigt har praktisk erfarenhet av cellbiologiskt laboratoriearbete med inriktning mot cancer och läkemedelsforskning, såsom att hantera HTS-utrustning, automatiserade mikroskop och ultraljudskontrollerad läkemedelsdispensering. Goda datorkunskaper bland annat inom MS Excel och MS Word är ett krav, ytterligare erfarenheter är en fördel. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Du är ansvarskännande, strukturerad och metodisk i ditt arbete, du har lätt att se samband och du innehar god slutledningsförmåga samt påvisar gott omdöme. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Avdelningen strävar efter att ha en större jämvikt i kön bland de anställda. Därav uppmuntras främst kvinnor att söka denna tjänst. Personer med internationell koppling uppmuntras även att söka.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning 4 år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Mårten Fryknäs tel. 070-8370323, e-post: marten.fryknas@medsci.uu.se och av Gabriella Widerberg, HR-generalist, tel. 018-611 2908, gabriella.widerberg@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni, 2018, UFV-PA 2018/1816.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1816
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Tillbaka till lediga jobb