Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 50 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning sker inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander. 

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning inom romanska språk, särskilt franska. Avhandlingsprojektet bör i första hand vara inom fransk språkvetenskap, med inriktning mot utbildningsvetenskap. Anställningen sker i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Bakgrund: Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), Språkvetenskapliga fakulteten och Institutionen för moderna språk genomför omfattande satsningar inom lärarutbildningsområdet moderna språk. Inom detta fält råder idag såväl lärarbrist i skolor som brist på lärarstudenter vid landets universitet och högskolor. I denna satsning  ingår rekryterandet av universitetslektorer, forskare och doktorander. Genom ett utbyggt samarbete mellan Fakulteten för utbildningsvetenskaper och den Språkvetenskapliga fakulteten, ska utbildning och forskning ännu mer förena ämnes- och språkvetenskaplig kompetens med utbildningsvetenskaplig och praxisanknuten kompetens. Denna tjänst ingår i satsningen.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) förekomma, företrädesvis inom lärarutbildningen.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i romanska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i franska eller motsvarande enligt äldre bestämmelser.

Den sökande behöver ha goda dokumenterade kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till de allmänna studieplanerna
- För utbildning på forskarnivå i romanska språk: http://sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_aspromanska.pdf

Urval
Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Ansökan ska omfatta följande:

1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf

2. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.

3. Vidimerade kopior på examensbevis.

4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten

5. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra. 

Övrigt
På institutionens hemsida, www.moderna.uu.se, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i romanska språk.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/soka/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning: 100 %

Närmare upplysningar om doktorandtjänstens forskningsinriktning lämnas av: Professor Coco Norén, 018-471 1441, coco.noren@moderna.uu.se

Allmänna upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se eller utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2018, UFV-PA 2018/1950.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1950
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb