Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Det här projektet syftar till att förstå hur hunden anpassade sig till de genomgripande förändringar som följde när människan blev jordbrukare. Vi har tidigare beskrivit förändringar längs en hel kedja av proteiner ansvariga för nedbrytning av stärkelse och glukosupptag i hundens tunntarm. Det tyder på att ett skifte från en köttbaserad vargdiet till en stärkelsrik kost utgjorde ett viktigt steg under domesticeringsprocessen. Tillsammans med ytterligare tecken på att denna förändring åtföljdes av selektion för mutationer som också påverkade förmågan att omvandla glukos till fett tyder dessa fynd på att hundar kan ha genomgått ett generellt skifte från en protein- till mer kolhydratbaserad energiomsättning. Hundens domesticering kan således representera en naturlig modell för att studera ämnesomsättning. För att dra nytta av detta nya perspektiv och för att förstå hur hundar klarade av de omfattande förändringar som följde med jordbrukets framväxt kommer detta projekt att kombinera storskaliga DNA- och RNA- sekvensanalyser, jämförande genomik och fysiologiska experiment i genetiskt modifierade cellinjer.

Arbetsuppgifter: Forskning i projektet som beskrivs ovan. I arbetet ingår huvudsakligen att analysera helgenomsekvenser från hundpopulationer samt transkriptomdata. Viss undervisning kan ingå.

Kvalifikationer: Doktorsexamen i evolutionärbiologi, populationsgenetik, genomik, bioinformatik eller annat relevant ämnesområde. Dokumenterad erfarenhet av analys av next-generation sequencing data. Vi söker en motiverad person med goda kunskaper i statistik, kvantitativ genetik eller populationsgenetik. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, noggrannhet och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande: Goda kunskaper inom programmering är önskvärt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, motivering till varför du är lämplig för tjänsten (2) CV och publikationslista, (3) kontaktuppgifter till två referenspersoner (e-post och telefon), (4) kopia på examensbevis, (5) opublicerat arbete som den sökande vill åberopa. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillförverksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning för en period av två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Axelsson, erik.axelsson@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den den 19 juni 2018, UFV-PA 2018/2032.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2032
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-06-12
Sista ansökningsdag 2018-06-19

Tillbaka till lediga jobb