Uppsala universitet, Fortbildningsavd. för skolans internationalisering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) har regeringens uppdrag att anordna internationell fortbildning för lärare och fortbildning för modersmålslärare. Vi arrangerar en rad kurser, konferenser och seminarier i Sverige och utomlands och ger ut publikationer inom området. Vår målgrupp är personal i svensk skola, med en viss betoning på språklärare. FBA ansvarar för delar av Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. FBAs uppdrag är rikstäckande och har svensk skola som målgrupp, men vi är också en del av universitetet och delar därmed dess uppdrag och uppgifter. Vi erbjuder ett antal poänggivande kurser med anknytning till språk, kultur, internationalisering och internationella samhällsfrågor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning, handledning och examination, främst inom behörighetsgivande utbildningar riktade till verksamma lärare i spanska men även inom fristående spanskspråkiga kurser som avdelningen erbjuder för denna målgrupp. Fokus kommer att ligga på kursverksamhet som är helt nätbaserad. Till undervisning räknas även kursansvar och administration. Vidare ingår arbetsuppgifter relaterade till pågående kursutveckling och kvalitetsarbete inom spanskspråkiga utbildningar, vilket bl.a. innefattar utveckling av nätbaserade undervisningsmaterial och arbete inom fördjupade utvärderingar av behörighetsgivande utbildningar i spanska som modernt språk. 

Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i spanska samt väl dokumenterad kunskap och praktiska erfarenheter i de moderna språkens didaktik, särskilt spanska. Arbetskraven förutsätter djup kunskap om och erfarenhet av svensk skola och särskilt undervisning i spanska, inbegripande kunskap om nationella styrdokument liksom arbetet inom EU och Europarådets språkprojekt. Dokumenterad erfarenhet av arbete inom nätbaserad utbildning på högskolenivå är att krav. Den sökande ska även vara förtrogen med aktuell och relevant forskning inom det språkdidaktiska fältet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Utbildning på forskarnivå, egen forskningserfarenhet och egen produktion av läromedel för undervisning och lärande i spanska är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-10-31.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Juan Manuel Higuera González 018-471 7971.

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2018, UFV-PA 2018/2037.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-10-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2037
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-06-21

Tillbaka till lediga jobb