Uppsala universiter, Institutionen för Geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från vulkaner till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Doktorandtjänsten ingår i nätverket EvoCell inom Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN). Nätverket forskar om hur celltyper och vävnader har utvecklats hos vertebrater och evertebrater, både modellorganismer och andra.

Metoder för genom- och transkriptomanalys på enskilda celler och vävnad kommer att utvecklas och tillämpas på dessa forskningsorganismer. Dessutom kan standardmetoder komma att användas för att närmare utforska utvecklingsgener som identifierats genom transkriptomanalysen, t.ex. in situ-hybridisering för att studera gentranskription och RNA-interferens för gen-knockdown.

Medlemslaboratorierna i EvoCell kommer att samarbeta tätt. Medlemmarna, inklusive berörda doktorander, kommer att träffas regelbundet för att utbyta data och i utbildningssyfte. Nätverket sammanför åtta internationella forskargrupper och två icke-akademiska organisationer. För mer information om EvoCell se:

https://www.evocell-itn.eu

Arbetstiteln för det aktuella projektet är:

Huvudets och nervsystemets utveckling hos Ecdyzoa: insikter från klomaskar (Onychophora)

Klomaskar är en märklig stam av landdjur som har många likheter med den tänkta förfadern till alla leddjur. Projektet kommer att studera genuttryck i huvudet och nervsystemet hos både omogna och vuxna klomaskar för att kunna jämföra dem evolutionärt med liknande data från leddjur. Inom ramen för det större forskningsnätverket kommer detta projekt att inriktas på att identifiera bevarade celltyper och deras molekylära fingeravtryck. Nätverket ger utmärkta möjligheter för en välmotiverad student att sätta sig in i moderna tekniker som sekvensiering och transkriptomik på enskilda celler och att tillämpa dem på en unik organism.

Arbetsuppgifter:

Innehavaren av doktorandtjänsten ska ägna tiden åt sina forskarstudier Doktoranden förväntas bedriva fältarbete i Australien för att samla forskningsmaterial och utföra innovativa laboratorieundersökningar. Tjänsten finansieras i minst fyra år. Undervisning och andra uppgifter under det fjärde året ger möjlighet till fortsatt finansiering och anställning.

Kvalifikationskrav:

På grund av projektets finansiella karaktär kan doktorandanställningen endast sökas av den som har tillbringat minst 24 månader av de senaste tre åren utanför Sverige (rörlighet som krävs i ett ITN). Den sökande skall på lämpligt sätt kunna styrka att detta krav är uppfyllt.

Vidare skall sökanden ha en universitetsexamen på masternivå med tyngdpunkt på molekylärbiologi och stort intresse för (djurens) evolution. Dokumenterad erfarenhet av självständigt laboratoriearbete. God kommunikationsförmåga (inklusive god engelska i tal och skrift) samt förmåga att arbeta i team är andra nödvändiga egenskaper. Sökanden måste vara behörig till forskarutbildning och de som bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra studierna framgångsrikt kommer att prioriteras.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Graham Budd (graham.budd@pal.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2018, UFV-PA 2018/1006.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 181001 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1006
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-05-30
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb