Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av verksamheten

Institutionen för kostvetenskaps verksamhet inkluderar undervisning på grund och avancerad nivå, forskarutbildning samt forskning.  Ämnets tvärvetenskapliga karaktär är framträdande i såväl undervisning som forskning och centralt är mat, måltider och hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vid institutionen arbetar idag ett 25-tal personer och nu söker vi ytterligare en universitetslektor till verksamheten för bl.a. undervisning av blivande dietister, kostvetare och hem- och konsumentkunskapslärare. För mer information om institutionen se: http://www.ikv.uu.se

Anställningen omfattar 50 procent och är tidsbegränsad till 12 månader, med eventuell förlängning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom ämnet kostvetenskap, främst i näringslära. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Vidare ingår planering och utveckling av kurser och program. Den aktuella anställningen omfattar främst undervisning på grundnivå, men även undervisning på avancerad nivå kan bli aktuellt. Det ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning och visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna anställning krävs att du har avlagt doktorsexamen inom kostvetenskap eller motsvarande inriktning och har erforderlig utbildning och kompetens för att undervisa i näringslära.
Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. För denna anställning är det särskilt meriterande att den sökande har examen från någon av institutionens grundutbildningar och relevant yrkeserfarenhet.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2003.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Upplysningar om anställningen lämnas av Ylva Mattsson Sydner, 018-471 23 13, Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2018, UFV-PA 2018/2003.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-20
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2003
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-31
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb