Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Centrum för bildanalys har en lång tradition inom teoretisk och tillämpad forskning och forskarutbildning i digital bildbehandling och vetenskaplig visualisering. Fokus är på bildbehandling som sådan, men också på utveckling av bättre metoder, algoritmer och system för tillämpningar inom främst livsvetenskaper, medicin och digital humaniora. För mer information, se www.cb.uu.se. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Computational microscopy (beräkningsmikroskopi) är en ny teknik för att förbättra optisk mikroskopi med hjälp av datorer. Tack vare den fantastiska hårdvaru-utvecklingen kan tidigare omöjliga optiska rekonstruktionsproblem idag lösas på en vanlig dator med ett kraftfullt grafikkort. Ett exempel är en ny bildteknik kallad Fourier ptykografisk mikroskopi. Genom att samla information ifrån en antal bilder av ett prov som är upplyst från olika vinklar och lösa ett inverst problem är det möjligt att rekonstruera en bild med högre upplösning än vad som annars vore möjligt med den givna optiken. Tekniken ger mycket stora högupplösta komplex-värda bilder och tillåter även 3D-rekonstruktion av tunna prover. Allt detta utan några rörliga delar och med relativt billiga komponenter. Fourier ptykografi kan enkelt implementeras på ett konventionellt optiskt mikroskop genom att ersätta belysningskällan med en vanlig LED-array.

Detta projekt syftar till att flytta fram forskningsfronten för ljusmikroskopi. Genom att utforska olika belysningstekniker samt användning av metoder från deep learning (för att lära sig optiken och/eller lämplig regularisering) och compressed sensing (för optimerad sampling) tillsammans med GPU-implementationer av moderna optimeringstekniker strävar vi efter att nå snabb och tillförlitlig superupplöst bildrekonstruktion. Detta tvärvetenskapliga projekt kombinerar fysik (optik) och matematisk optimeringsteori med datavetenskap och de senaste resultat från maskininlärning för att lösa problem inom digital bildbehandling som är relevanta för medicinska och biomedicinska uppgifter. Forskningsfokus ligger på teoretisk utveckling, men är alltid starkt kopplad till praktisk tillämpning och i samarbete med andra projekt vid Centrum för bildanalys.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en masterexamen inom matematik, civilingenjör (teknisk fysik), datavetenskap eller närliggande för ämnet relevanta områden. Mycket goda studieresultat, framför allt i matematik, samt goda teoretiska och praktiska programmeringskunskaper. Expertis och erfarenhet av GPU-programmering samt inom ämnen såsom maskininlärning och digital bildanalys är meriterande. God kommunikationsförmåga och excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Tidsbegränsning: Doktorandanställningen är på fyra år, men kan förlängas med undervisning och institutionsuppgifter (maximalt 20%). I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet.

Anställning: Alla doktorander och "postdocs" vid Uppsala Universitet är fullanställda med standardlöner och fem veckors betald semester. Startlön för doktorand är för närvarande 27400 SEK/månad (cirka 2700 Euro/månad). Medarbetares medföljande makar har rätt till arbetstillstånd, och efter att ha beviljats doktorsexamen är utländska medborgare berättigade till permanent arbetstillstånd. Förutom svensk sjukförsäkring så erbjuder universitetet också företagshälsovård samt ger bidrag till friskvårdskostnader så som ett gym-medlemskap. Doktorander omfattas av svensk föräldraförsäkring.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 3 sidor) av forskningsintressen och relevanta kvalifikationer för anställningen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbetet (åtminstone ett utkast), kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla kontaktinformation till max. 3 referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Joakim Lindblad, joakim@cb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2018, UFV-PA 2018/2087.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2087
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb