Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 140 personer, varav knappt 40 doktorander och drygt 10 professorer.

Kemiforskningen vid BMC fokuserar på frågeställningar såsom katalys, molekylär igenkänning, struktur och dynamik hos komplexa molekylära system, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler med olika sjukdomstillstånd. Forskningen inom organisk kemi på BMC är inriktad mot utveckling av nya syntesmetoder samt mot framställning och karakterisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biovetenskap och materialvetenskap.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Du kan även läsa mer om oss här:

http://www.kemi.uu.se/forskning/

http://www.kemi.uu.se/forskning/organisk-kemi/

Vi har en ledig forskarstudieplats i kemi med inriktning mot organisk kemi.

Beskrivning av projektet:

Syrebrist, även kallad hypoxi, är ett kännetecken hos många cancertumörer eftersom de vanligtvis växer fortare än vad blodtillförseln hinner med. Målet med detta projekt är att designa och syntetisera luminiscenta heterocykliska föreningar som specifikt inriktar sig på att avbilda eller hämma processer i cancerceller som associeras med hypoxi. Föreningarna kommer att karakteriseras för sina fotofysikaliska egenskaper och vidare studeras som potentiella anti-cancer läkemedel eller som avbildningsderivat genom att använda fluorescensmikroskopi.

Anställningsperiod:

Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Anställningstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger.

Arbetsuppgifter:

Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom organisk kemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom organisk kemi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets mål och regler. http://regler.uu.se/

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden. Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Kvalifikationskrav:

För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom det specialiserade ämnet. Minst 40 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå (före 2007: CD-nivå). Det är önskvärt att du har en masterexamen i organisk kemi, eller läkemedelskemi, eller motsvarande erfarenhet. Fördjupad kunskap inom organisk syntes är ett krav.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här  [http://www.kemi.uu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/] och studieplan för forskarutbildning inom organisk kemi finner du här:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan__inr_kemi_organisk_kemi_revidering_20131122.pdf

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt. Det är viktigt för oss att våra labb och instrument är rena och välorganiserade. Vi förväntar oss därför att du är välorganiserad i ditt arbete och att du är villig att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Uppsala universitet anser att en jämn könsfördelning och mångfald ger en högre kvalitet till organisationen. Vi välkomnar därför sökande av olika kön, födelsebakgrund och livserfarenhet.

Bedömningskriterier:

Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av institutionen för kemi. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Christine Dyrager (email: christine.dyrager@kemi.uu.se, telefon: 018-4713784).

Välkommen med din ansökan senast 2018-07-31, UFV-PA 2018/2081.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2081
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-31
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb