Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala.

Institutionen bedriver fakultetens huvudsakliga forskning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forksningen är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Utveckling av nya analytiska och biokemiska metoder ligger t.ex. till grund för avancerade studier av biologiska system och deras reglering, samt hur sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Vid programmet för Analytisk kemi bedrivs även miljöanalytisk forskning och en plattform för masspektrometribaserad proteomik och metabolomik. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. Läs mer om oss här.

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även med kurser och kursmoment vid andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Läs mer här

Vi söker en postdoktor för en tidsbegränsad anställning på två år

Det övergripande målet med det för denna tjänst aktuella projektet, som är finansierad av Vetenskapsrådet, är att utveckla små molekylära metallo-beta-laktamasinhibitorer. Postdoktorns specifika arbetsuppgifter kommer att innebära NMR spektroskopiska studier av protein-ligand interaktioner, bestämning av konformationen av flexibla småmolekyler i lösning samt då de är bundna till målproteinet och assignering av proteiner. Som en del av ett större samarbetsprojekt kommer postdoktorn att vara involverad i diskussioner inom flera närliggande discipliner, såsom läkemedelskemi, biokemi, mikrobiologi, strukturbiologi, beräkningskemi och organisk kemi.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i organisk kemi, farmaceutisk kemi, fysik eller biologi. eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i organisk kemi, farmaceutisk kemi, fysik eller biologi, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång eller kommer att avlägga examen år 2017. Från denna tid borträknas exempelvis tid för föräldraledighet och sjukdom.

Vi söker en begåvad postdoktor som är öppen, motiverad och har ett genuint vetenskapligt intresse. Omfattande kunskaper i och praktiska erfarenheter med organisk syntes är ett krav. Dokumenterade erfarenheter av enantioselektiv synes, HPLC,och NMR-spektroskopi, är mycket meriterande.Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt. Det är viktigt för oss att vårt labb och våra instrument är organiserade, rena och i ordning, du förväntas vara en förebild när det gäller detta för de andra i gruppen. Du ska ha förmåga att arbeta välorganiserat och strukturerat. Eftersom du kommer att vara involverad i att handleda arbetet av yngre forskare behöver du ha förmåga att kunna stötta individerna i gruppen och se till att arbetsmiljön i gruppen är produktiv och trevlig.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens, skicklighet och personlig lämplighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Glöm inte att bifoga relevanta betygshandlingar, doktorsavhandling, relevanta publikationer och övriga dokument.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 september 2018, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, anställningen omfattar högst 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Mate Erdelyi (e-mail: mate.erdelyi@kemi.uu.se, +46729999166).

Välkommen med din ansökan senast 6 juli 2018, UFV-PA 2018/2109.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2109
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-07-06

Tillbaka till lediga jobb