Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet. Vi har ca 120 anställda och 200 registrerade doktorander, omsättningen är på 135 miljoner. IKV har en stark forskningsverksamhet. Forskningen bedrivs i forskargrupper huvudsakligen organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter. Omfattande samarbete sker med andra institutioner och andra universitet såväl nationellt som internationellt. Inom undervisningsområdet på grund och avancerad nivå är läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen institutionens största åtaganden. Våra doktorander är till största delen kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Administrationen består av ett tiotal medarbetare med olika inriktningar.

Beskrivning av ämnesområdet:
Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

Nu söker IKV en universitetslektor i radiografi eller nuklearmedicin. Anställningen förenas med befattning som röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter:
Undervisning, forskning och administration inom röntgensköterskeprogrammet och masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. I rollen ingår programansvar för masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning, vilket innebär att du ansvarar för den pedagogiska utvecklingen av programmet och att du tar del av pedagogisk fortbildning. Som programansvarig säkerställer du att det finns kursledare till programmets kurser, har regelbundna möten med dem och vägleder dem under arbetets gång. Tillsammans förväntas ni arbeta kontinuerligt med utveckling och revidering av kursplaner och kursutvärderingar. Du ansvarar för marknadsföring av programmet, gör sammanställningar och rapporter som efterfrågas och är ledamot i masterprogramkommittén. Vidare ansvarar du för att säkerställa att det finns VFU-platser vid de kurser inom programmet där VFU ingår genom att ha kontakt med landstingets representanter och se till att programmet finns med i nödvändiga avtal.

Det ingår även att följa den medicinska och tekniska utvecklingen inom ämnesområdet, samt att ha kontakt med sjukvård och andra universitet. Anställningen är förenad med befattning som röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, vilket innebär att 33% av anställningen utgörs av kliniska arbetsuppgifter.

Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För denna anställning krävs att du är legitimerad röntgensjuksköterska och att du har flera års erfarenhet av kliniskt arbete som röntgensjuksköterska. Erfarenheten bör vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom radiografi eller nuklearmedicin.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som röntgensjuksköterska kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som röntgensjuksköterska.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde:  Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av
HR-generalist Higran Saghir higran.saghir@surgsci.uu.se eller Personalsamordnare Karin Johansson karin.johansson@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12e juli 2018, UFV-PA 2018/1818

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1818
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-06-21
Sista ansökningsdag 2018-07-12

Tillbaka till lediga jobb