Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 50 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander.

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning inom slaviska språk, särskilt ryska, med inriktning i första hand mot språkvetenskap. Intressanta forskningsfält för anställningen är bland andra politisk retorik och politisk diskurs, intermedialitet och nya medier, i samtliga fall med inriktning mot samtida Ryssland. Även andra inriktningar kan vara av intresse.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ryska är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i ryska eller motsvarande enligt äldre bestämmelser.

Erfarenhet av fältarbete/praktik i Ryssland eller rysktalande länder är meriterande.

Dispens för kravet på kunskaper i svenska kommer om nödvändigt att sökas för den sökande som i övrigt bedöms ha bäst meriter. Kunskaper i svenska är dock meriterande.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i slaviska språk: Studieplan

Urval

Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från Blankett
  1. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  1. Vidimerade kopior på examensbevis.
  1. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  1. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Övrigt

På institutionens hemsida, Institutionen för Moderna Språk, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i slaviska språk och ryska.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, Antagningsgrunder

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Närmare upplysningar om doktorandplatsens forskningsinriktning besvaras av docent Maria Engström, 018-471 1305 maria.engstrom@moderna.uu.se

Allmänna upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se, eller utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2018, UFV-PA 2018/2141.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2141
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb