Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Filosofiska institutionen vid Uppsala Universitet är uppdelad i följande ämnesinriktningar: estetik, filosofi med filosofihistorisk inriktning, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen kan du också läsa ett Kandidatprogram i kultur-och samhällsanalys (KOSA). Information om Filosofiska institutionen och den forskning som bedrivs finns på http://www.filosofi.uu.se.

Anställningen, som omfattar 50%, är tidsbegränsad och gäller perioden 2018-09-24 till och med 2018-10-21. 

Arbetsuppgifter: Undervisning och kursansvar på kursen Språkfilosofi, på B-nivå inom Teoretisk filosofi (6hp). 20% forskning tillkommer samt administration. Arbetsuppgifter i övrigt enligt kollektivavtal.   

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor i filosofi är den som har avlagt doktorsexamen i filosofi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (eller har någon annan yrkesskicklighet), har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarade kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån, särskilt med avseende på innehållet i den kurs som anställningen är förknippad med. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket önskvärt. God organisationsförmåga samt initiativförmåga, flexibilitet och god inlärningsförmåga önskas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vid denna rekrytering kommer främst den att beaktas efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.                             

Eventuella skriftliga handlingar skickas till Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Uppsala, e-post: registrator@uu.se eller fax 018- 471 2000.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-24 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-10-21.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen matti.eklund@filosofi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2018, UFV-PA 2018/2310. 

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2018-10-21
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-09-24
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2310
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb