Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

En doktorandtjänst i mikrobiell eukaryotdiversitet och genomik finns på institutionen för organism biologi, Uppsala universitet. Med startdatum så snart som möjligt.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. Vi studerar också de djupaste förgreningarna i livets träd med hjälp av bioinformatik och experimentella molekylära tekniker. Forskning om hur kemikalier av antropogent ursprung interagerar med cellfunktioner och ger upphov till långvariga hälsoeffekter på människor och djur utförs också. För mer information se www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Mikrobiella eukaryota parasiter är mycket varierade och utbredda över livets eukaryota träd, men vår förståelse av dessa viktiga organismer bygger mestadels på ett relativt litet antal arter i patogena grupper (som Apicomplexa eller Microsporidia). Andra grupper, som delvis eller uteslutande består av parasiter, har hittills inte studerats närmare.

I det här FORMAS- och VR-finansierade projektet studerar vi en sådan grupp av dåligt karakteriserade parasiter, Ascetosporea, som är känd för sin mortalitet hos många odlade och vilda marina ryggradslösa djur, inklusive skaldjur av viktiga ekonomiska värden. På grund av tidigare tekniska begränsningar saknar vi fortfarande den mest grundläggande kunskapen om deras biologi. För att fylla detta gap använder vi avancerade metoder för att få nya data om dessa viktiga men bortglömda parasiter. Vi kommer att använda ett top-down tillvägagångssätt för att först utvärdera förekomsten av olika ascetosporean-parasiter i prover från naturen och undersöka potentiella steg i livscykeln i olika invertebrata värdar. Vi kommer då att fokusera på en typ av parasit och värdar av kommersiellt värde i Sverige, det vill säga europeiska platta ostron och blåmusslor. Vi kommer att börja med genomiska data för patogenen Marteilia refringens för att identifiera genotypspecifika skillnader kopplade till värdspecificitet. Sammantaget är detta projekt ett steg mot en bättre förståelse av naturliga parasiter i förhållande till odlade och vilda värdar, särskilt relevanta för den växande vattenbruksindustrin i Sverige och hela världen.

Doktoranden kommer att arbeta under handledning av Dr Fabien Burki (http://www.iob.uu.se/research/ systematic-biology / burki-lab /), på programmet Systematisk Biologi vid Evolutionsbiologiska centrum (EBC ), Uppsala universitet. EBC utgör en spännande arena för tvärvetenskaplig forskning inom evolutionär biologi i bred mening, som rymmer cirka 300 forskare och doktorander. Den vetenskapliga miljön med många seminarier, journal clubs och sociala aktiviteter erbjuder utmärkta möjligheter till kontakter och samarbeten. Lokala plattformar för högpresterande beräkningsanalyser (https://www.uppmax.uu.se/projekt-och-samarbeten/compute-and-storage/) och sekvensering (http://www.scilifelab.se) ger direkt tillgång till toppmodern teknik.

Kvalifikationskrav: För att vara berättigad en doktorandtjänst måste du ha en Masterexamen eller motsvarande i biologi. Erfarenhet av labbarbete och kunskap om invertebraters anatomi, identifiering av protozoa parasiter och provtagning i fält är ett krav. Kunskaper i bioinformatik, genomanalys och fylogeni är starkt meriterande. Vi söker en kandidat som är motiverad och kan arbeta både självständigt och som en del i gruppen. Behärska engelska i tal och skrift.

Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av institutionen.

Anställningen: Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/ Doktorand/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 5) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen)Ansökan måste vara skriven på engelska. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning på 4 år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Fabien Burki, fabien.burki@ebc.uu.se, +46-(0)18-471-2779

Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2018, UFV-PA 2018/2501.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2501
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-21
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb