Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket, men även våra nordiska grannspråk studeras. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och även den teoretiska och metodiska omfattningen är vid. 

Arbetsuppgifter:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Anställningen är femårig och där ingår tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete (max 20%).

Kvalifikationskrav:

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (http://sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/studieplaner/). För denna anställning gäller att avhandlingsprojektet ska ha tydlig inriktning mot flerspråkighet och/eller lärande.

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/c_82781-l_3-k_ansokan_forskarniva.pdf
  2. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  3. Vidimerade kopior på examensbevis.
  4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  5. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Ansökan bör utformas i enlighet med institutionens anvisningar: http://www.nordiska.uu.se/digitalAssets/155/155790_3anvisningarmeriter1.pdf

Övrigt:

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/ under rubriken ”Forskning/Forskarutbildning”.

På institutionens hemsida, http://www.nordiska.uu.se, finns mer information om forskarutbildningsämnet nordiska språk. Här finner du också institutionens riktlinjer för antagning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Studierektor Henrik Williams, henrik.williams@nordiska.uu.se, tel. 018-471 1275
Utbildningsledare Lars Hagborg, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. 018-471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2018, UFV-PA 2018/2460.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2460
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-02
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb