Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Uppsala Universitet förklarar härmed att följande position är utlyst för ansökningar: Doktorandtjänst i mångpartikel-kvantfysik av fasta tillståndets system vid institutionen för Fysik och Astronomi. Startdatum: 15 Oktober 2018. Doktorandtjänsten är på fyra år.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Tjänsten är finansierad genom ett ERC starting grant på teorin om konstruerade okonventionella och hög-temperatur supraledande system med kontrollerade och optimerade egenskaper,  genom att använda endimensionella system av elektroner som byggstenar. Beroende på den sökandes intressen och lämplighet, kan den framgångsrika kandidaten arbeta med en kombination av olika frågeställningar. Dessa innefattar teorin av 1D och 2D elektron system (såsom nanotrådar, grafen, eller 2D Hubbard modellen av supraledande kuprater) och tekniker kan vara analytiska som bosonization, fältteori och renormeringsgrupp tekniker, och/eller numeriska tillvägagångssätt såsom täthetsmatris renormeringsgruppteori (DMRG) och den dynamiska fältteorin (DMFT). Mer om projektet kan du läsa om på http://materials-theory.physics.uu.se/kantian/

Kvalifikationskrav: Den framgångsrike kandidaten förväntas ha en stark vetenskaplig nyfikenhet, samt ha en inre drivkraft att lära sig om teorier och tekniker som utvecklar arbetet och sig själv. Den framgångsrike kandidaten av denna tjänst kommer att börja ett långsiktigt samarbete med projektets huvudinitiativtagare (PI), som själv kommer att ägna sig åt detta projekt till fullo, med andra gruppmedlemmar och med huvudinitiativtagares breda forskningsnätverk. Kandidaten förväntas ha en masterexamen i fysik, eller motsvarande, med en gedigen bakgrund i teori i allmänhet, speciellt i fastatillståndets teori eller beräkningsfysik.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Om möjligt, skicka med kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-15, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-10-14.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Adrian Kantian, adrian.kantian@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 Juli 2018, UFV-PA 2018/2494.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2494
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-20
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb