Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten och inbjuder nu till ansökningar för postdoktortjänster i forskargrupper associerade med SciLifeLab (SciLifeLab Faculty).

Härmed utlyses en postdoktortjänst i miljögenomik och mikrobiologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. 

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Den djupa terrestra biosfären innehåller stora mängder mikroorganismer som är svårstuderade och dåligt kända. Dessa mikroorganismer kan utgöra upp till en femtedel av jordens totala biomassa men vår kunskap om deras ekologi, metabolism, mångfald och evolution är mycket bristfällig. Genom användandet av nya odlingsoberoende tekniker har vi bara under de allra senaste åren kunnat få en första inblick i dessa organismers identitet och egenskaper. I detta postdoktor-projekt kommer vi att vidare utforska mångfalden hos de eukaryota mikroorganismer (främst svampar) som återfinns i den djupa berggrunden, samt deras metabolism och interaktioner med andra mikroorganismer i de syrefria och näringsfattiga miljöer som kännetecknar detta biom. Forskningen utgår från en omfattande samling av metagenom, metatranskriptom och enkelcellsgenom från ”Äspö Hard Rock Laboratory” med bioinformatisk analys som en central del i projektet. Visst fältarbete och laborativt arbete kan komma att ingå. Projektet är ett samarbete mellan tre forskargrupper med bas vid Uppsala Universitet (Bertilsson och Rosling) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Dopson).

Arbetsuppgifter: Forskning om mikrobiella interaktioner i den djupa terrestra biosfären. Bioinformatisk och funktionell analys av mikrobiella samhällen (svampar och bakterier) och deras interaktioner i djupa grundvatten. Sammanställning, tolkning och rapportering av resultat i vetenskapliga publikationer. Inom ramen för anställningen kan det ingå handledning av studenter, dock högst 20 % av arbetstidens omfattning.

Kvalifikationskrav: En doktorsexamen inom biologi, bioinformatik, molekylär bioteknik eller annat relevant ämne är ett krav. Erfarenhet av storskalig sekvensanalys är ett krav och dokumenteras i ansökan. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Forskningserfarenhet inom mikrobiell metabolism, mikrobiella interaktioner och jämförande genomik. Färdigheter inom biostatistik och metagenomik/metatranskriptomik/enkelcellsgenomik.

Anställningen: Visstidsanställning på heltid under 24 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 September 2018 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, 2) CV och publikationslista, och 3) namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Stefan Bertilsson, stebe@ebc.uu.se, +46-70-1679034 eller Dr. Anna Rosling, anna.rosling@ebc.uu.se , +46-18-4716444

Välkommen med din ansökan senast 22 augusti 2018. UFV-PA 2018/2532.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 September 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2532
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-22

Tillbaka till lediga jobb