Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en postdoktortjänst i mikrobiell biogeokemi vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. 

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Genom sin roll som nedbrytare spelar akvatiska mikroorganismer en central roll i den globala kolcykeln. I detta projekt studeras hur denna nedbrytning går till på molekylär nivå med fokus på mikroorganismers omvandling av viktiga lågmolekylära kolföreningar till koldioxid, biopolymerer och andra metaboliter. I vilken utsträckning styrs dessa omvandlingsprocesser av kolföreningarnas karaktär, organismernas egenskaper eller omgivande miljöfaktorer? Hur reaktiva är nedbrytningsprodukterna och hur viktiga är dessa nedbrytningsprodukter i ekosystemets kolcykel? Genom kontrollerade experiment med stabila isotoper kommer detta att studeras i olika sötvattensystem och kopplas till det mikrobiella samhällets funktion och genetiska potential.

Arbetsuppgifter: Forskning om mikrobiellt utnyttjande och omvandling av lågmolekylära organiska föreningar i akvatisk miljö. Experiment med stabila isotoper och avancerad kemisk analys av isotopsignal i olika kolföreningar och nedbrytningsprodukter (e.g. mass spektrometri och NMR). Sammanställning, tolkning och rapportering av resultat i vetenskapliga publikationer. Inom ramen för anställningen kan det ingå handledning av studenter, dock högst 20 % av arbetstidens omfattning.

Kvalifikationskrav: En doktorsexamen inom mikrobiologi, (analytisk)kemi, miljövetenskap eller annat relevant ämne är ett krav. Analytisk förmåga och god kunskap om kemisk analys av kolföreningar är ett krav och ska beskrivas och dokumenteras i ansökan. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Forskningserfarenhet och laboratorievana inom akvatisk biogeokemi och experimentell akvatisk mikrobiologi. Erfarenhet av NMR, Mass-spektrometri och arbete med stabila isotoper är meriterande. Dokumenterade färdigheter inom biostatistik, mikrobiell metabolism och modellering kommer också att beaktas.

Anställningen: Visstidsanställning på heltid under 24 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 September 2018 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, 2) CV, publikationslista och dokumentation av kolföreningar, 3) namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Stefan Bertilsson, stebe@ebc.uu.se, +46-70-1679034

Välkommen med din ansökan senast 22 augusti 2018. UFV-PA 2018/2526.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 September 2018 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2526
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-22

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.