Uppsala universitet, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi bedriver undervisning för ca 1500 studenter per år inom olika utbildningsprogram såsom för läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare och biomedicinska analytiker.

Arbetsuppgifter: Undervisning inom grundutbildningen av studenter huvudsakligen i ämnena anatomi och fysiologi på de utbildningsprogram och kurser som Institutionen för medicinsk cellbiologi är involverad i läkarprogrammet, kandidat och mastersprogram i biomedicin, apotekarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, receptarieprogrammet och dietistprogrammet samt fristående kurser. Utöver undervisning i anatomi och fysiologi kan undervisning inom ämnena cellbiologi och histologi även förekomma.

Merparten av undervisningen sker på svenska, men kan även förekomma på engelska. I undervisningen ingår också kursledarskap med ansvar för bland annat schemaläggning och examination. Ett speciellt ansvar för undervisning på apotekarprogrammet gäller bägge tjänsterna.

Förutom undervisning ingår i arbetsuppgifterna även studieadministration i aktuella system som fn är Studentportalen, TimeEdit (schema), Selma (kurstillfällen, kursplaner, kurslitteratur), och Uppdok (studieresultatdokumentation), samt assistans i dessa system till personal och studenter. Vidare också produktion och skötsel/underhåll av undervisningsmaterial. I arbetsuppgifterna ingår även egen kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav: Behörighet att anställas som universitetsadjunkt har, enligt högskoleförordningen, den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Uppsala universitets anställningsförordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare, att den sökande skall ha den förmåga i övrigt, som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetsadjunkt skall enligt anställningsförordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning.

Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Du måste kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten med hänsyn till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning av studenter. Undervisningserfarenhet inom relevant ämne prioriteras där erfarenhet av dissektionsundervisning i anatomi är av betydelse. Forskarutbildning i relevanta undervisningsämnen är en merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare samt riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare vid Uppsala universitet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-20 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat, ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år

Anställningens omfattning: 50 % 

Antal lediga befattningar: 2

Upplysningar om anställningen lämnas av
bitr. prefekt Peter Hansell, tel 018-471 4130, e-post: peter.hansell@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16:e juli, 2018, UFV-PA 2018/2288.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-20 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2288
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-06-25
Sista ansökningsdag 2018-07-16

Tillbaka till lediga jobb