Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap.

Kravprofil

Arbetsuppgifter

Tjänstgöring inom grundutbildningen på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på de kurser som hör till ämnesområdet farmaceutisk fysikalisk kemi, samt till grundutbildningen relaterade administrativa uppgifter och kursutvecklingsarbete. I berörda kurser ingår i huvudsak grundläggande fysikalisk kemi och yt- och kolloidkemi.

Forskningsdelen av tjänsten omfattar egen forskning inom områden som bidrar till forskargruppens målsättning och syfte (se ovan), och aktivt deltagande i forskargruppens verksamhet och samarbeten.

Kvalifikationer

Behörig att söka är den som har doktorsgrad i fysikalisk kemi eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av undervisning inom fysikalisk kemi eller angränsande områden. För behörighet krävs även att undervisning kan bedrivas på svenska och engelska.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: För att komma ifråga måste sökanden uppfylla behörighetskraven. Vid rangordning av kandidater kommer i första hand undervisningserfarenhet, pedagogisk skicklighet och kunskaper i undervisningsämnena att beaktas, därefter sökandens forskningsinriktning och bidrag till området för forskningsämnet.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år,

Anställningens omfattning: 100% av heltidstjänst varav 50% tjänstgöring inom grundutbildningen och 50% inom forskningen.

 Upplysningar om anställningen lämnas av:  Prof. Per Hansson, telefon: +46184714027, +46762736768.

Välkommen med din ansökan senast den 16 juli 2018, UFV-PA 2018/2386.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2386
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-25
Sista ansökningsdag 2018-07-16

Tillbaka till lediga jobb