Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Institutionen bedriver fakultetens huvudsakliga forskning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forksningen är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Utveckling av nya analytiska och biokemiska metoder ligger t.ex. till grund för avancerade studier av biologiska system och deras reglering, samt hur sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. http://www.kemi.uu.se/

Lund Proteinproduktionsplattform (LP3)  ger service och stöd vad gäller produktion, karakterisering och kristallisation av proteiner för olika forskningsprojekt.

Arbetsuppgifter:

Det övergripande målet med det för denna tjänst aktuella projektet, som är finansierad av Vetenskapsrådet, är att utveckla små molekylära metallo-beta-laktamasinhibitorer. Forskarens specifika arbetsuppgifter kommer att innebära expression och upprening av isotopmärkta beta-laktamaser inför NMR studier vid Lund Proteinproduktionsplattform (LP3), stationerat i Lund.

Kvalifikationskrav:

Doktorsexamen i molekylärbiologi. En djup förståelse av principerna och teknikerna bakom proteinproduktion samt omfattande kunskaper i och minst 2 års praktiska erfarenheter av proteinexpression och rening är ett krav för denna tjänst. Erfarenheter av odling av jäst och insektsceller, av proteinproduktion med användning av BEVS, av inmärkning av proteiner med stabila isotoper. Goda kunskaper i engelska och svenska för att kunna interagera och publicera internationellt är ett krav. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en begåvad forskare, är öppen, är motiverad och har ett genuint vetenskapligt intresse. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en begåvad forskare, är öppen, är motiverad och har ett genuint vetenskapligt intresse. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens, skicklighet och personlig lämplighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Mate Erdelyi (e-mail: mate.erdelyi@kemi.uu. se, +46729999166).

Välkommen med din ansökan senast den 13 juli 2018, UFV-PA 2018/2531.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2531
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-07-13

Tillbaka till lediga jobb