Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland).

Uppsala universitet ledigförklarar här med följande tvååriga anställning som Postdoktor i palaeoekologi inom forskningsprojektet Utmanad marginalitet: Skogsbygderna i Skandinaviens inland och världen utanför, 0 – 1500 e.Kr vid Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningsprojektet Utmanad marginalitet: Skogsbygderna i Skandinaviens inland och världen utanför, 0 – 1500 e.Kr har som målsättning att bättre förstå den historiska utvecklingen i skogsbygderna i Norrlands inland under järnåldern och medeltiden (0 – 1500 e.Kr). Aktuell forskning har sammanställt flera indikationer på att det fanns utvecklade kontakter och system för utbyte mellan de centrala jordbruksbygderna och skogarna i inre Skandinavien under järnålder, vikingatid och medeltid. Men vi vet väldigt lite om hur dessa kontakter och utbytesformer fungerade. En orsak till kunskapsluckan är en rådande uppfattning om att inre Skandinaviens skogslandskap var ett marginalområde, och därför hade liten betydelse. I vårt projekt vill vi ifrågasätta den bilden och istället lyfta fram lokalsamhällena i inre Skandinavien som innovativa miljöer där människor utvecklade avancerade strategier i relation till de omgivande naturförutsättningarna. Vi tror också att de aktivt bidrog till flera processer som utspelades i de centrala områdena av Skandinavien under järnåldern och medeltiden, såsom vikingatiden och etableringen av de första städerna.

I projektet undersöker arkeologer, biologer och paleobotaniker det skogliga kulturlandskapet i inre Skandinavien med ett kombinerat perspektiv på synliga rester av tidigare aktiviteter i landskapet, i form av arkeologiska lokaler, ortnamn och påverkan på skogens vegetation och topografi. Projektet analyserar arkeologiska fynd för att identifiera resurs- och produktionsområden, hantverksspecialisering, knutpunkter för handel och konsumtionsområden. Resultaten från vårt projekt kommer inte bara att bidra med ny kunskap om de historiska skeendena i Skandinavien under järnåldern, vikingatiden och medeltiden, utan också att bidra till en bättre förståelse av skogens biologiska kulturarv.

Arbetsuppgifter: Den 2-åriga anställningen som postdoktoral forskare i palaeoekologi är förlagd till institutionen för arkeologi och antik historia. Anställningen är en del av forskningsprojektet Utmanad marginalitet: Skogsbygderna i Skandinaviens inland och världen utanför, 0 – 1500 e.Kr. Den postdoktorala forskaren kommer i nära samarbete med forskargruppen att sammanställa och studera befintliga och nya pollenarkiv i kombination med studier av nuvarande vegetation i boreala skogsmiljöer. En viktig uppgift för den postdoktorala forskaren är att utveckla ett automatiserat system för pollenanalys.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Önskvärda meriterande kvalifikationer är botanik, växtekologi, arkeologi, samt digital bildanalys.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Instruktioner för ansökan: Ansökan görs elektroniskt i Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi/MyNetwork. Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, motivering till varför du är lämplig för tjänsten (2) CV och publikationslista, (3) kontaktuppgifter till två referenspersoner (e-post och telefon), (4) kopia på examensbevis, (5) opublicerat arbete som den sökande vill åberopa. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 januari 2019

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år,  t.o.m. 31 december 2020.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Susanne Carlsson, tel 018-471 2086, e-post susanne.carlsson@antiken.uu.se Docent och projektledare Karl-Johan Lindholm, 018-471 2081, epost karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 31/10 2018, UFV-PA 2018/2369.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2369
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-25
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb