Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.kbh.uu.se.

Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) är ett ledande utbildnings- och forskningscentrum för global hälsa, förankrat i de globala målen för hållbar utveckling. IMCH fokuserar idag särskilt på global sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa, nutrition samt migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i resurssvaga kontexter, i katastrofsituationer samt i ett migrationsperspektiv. IMCH ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta multidisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Beskrivning

Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper.

Ämnesområdet global hälsa är mycket dynamiskt och inkluderar idag även bland annat hållbarhet, implementering, hälsosystem, migration, icke smittsamma sjukdomar och nutrition. I den internationella litteraturen lyfts rättighets- och jämlikhetsperspektivet ofta fram, det vill säga jämlik vård som en mänsklig rättighet, hälsa och sjukdom i relation till utveckling samt samvariationen mellan hälsa och socioekonomiska/ sociokulturella faktorer.

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som ska arbeta inom masterprogrammet i global hälsa med undervisning och administration samt att medverka i forskningsprojekt om peer support vilket bl.a. innefattar att göra statistiska analyser och sammanställa en rapport.

Arbetsuppgifter som ingår inom utbildningen är att delta i planering av undervisning, vara behjälplig vid seminarier och föreläsningar, vara i kontakt med föreläsare och studenter.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som klinisk assistent är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller antas eller är antagen till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi. Vi söker en person som har läkarexamen. Meriterande är erfarenhet av kliniskt arbete. Inom området global hälsa sker tvärvetenskaplig forskning och undervisning, så vi ser även att en samhällsvetenskaplig utbildning är meriterande för anställningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-27 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Programsamordnare Mats Målqvist, e-post mats.malqvist@kbh.uu.se, tel: 070-2673545 eller Administrativ chef Malin Ghanem kring frågor om anställningsvillkor, tel: 018-611 5983, e-post personal@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2018, UFV-PA 2018/2180.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-27
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2180
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-26
Sista ansökningsdag 2018-07-12

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.